Διενέργεια Διαγωνισμών
 ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ
Εγγραφή & Χρήση Ηλ. Υπηρεσιών
Υποβολή Α.Π.Δ. μέσω INTERNET
A.Π.Δ. - Γενικά
 ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ
Εγγραφή & Πρόσβαση στις Ηλ.Υπ.
Ενημέρωση Οφειλετών
Ρύθμιση Οφειλών
Πληρωμές μέσω Τράπεζας
 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ
Βιβλιάριο Υγείας
Παροχές Μητρότητας
Εγγραφή & Χρήση Ηλ. Υπηρεσιών
 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Γενικά
Διενέργεια Διαγωνισμών
Υλοποίηση - Εκτέλεση Σύμβασης
 
Αρχική σελίδα / Συχνές Ερωτήσεις - FAQs / Διενέργεια Διαγωνισμών

Εισήγηση κατακύρωσης

Είναι η εισήγηση που υποβάλλεται από την Δ/νση Προμηθειών & ΧΥ στην Επιτροπή Προμηθειών, σχετικά με την κατακύρωση ή μη των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, με βάση τους όρους της διακήρυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/07). Επί της ανωτέρω εισήγησης η Επιτροπή γνωμοδοτεί εκδίδοντας σχετικό Πρακτικό. Η γνωμοδότηση της Επιτροπής είναι απλή.
 Επιστροφή |  Κορυφή
   
 Όροι Χρήσης   Copyright © 2001-2018 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ