Διενέργεια Διαγωνισμών
 ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ
Εγγραφή & Χρήση Ηλ. Υπηρεσιών
Υποβολή Α.Π.Δ. μέσω INTERNET
A.Π.Δ. - Γενικά
 ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ
Εγγραφή & Πρόσβαση στις Ηλ.Υπ.
Ενημέρωση Οφειλετών
Ρύθμιση Οφειλών
Πληρωμές μέσω Τράπεζας
 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ
Βιβλιάριο Υγείας
Παροχές Μητρότητας
Εγγραφή & Χρήση Ηλ. Υπηρεσιών
 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Γενικά
Διενέργεια Διαγωνισμών
Υλοποίηση - Εκτέλεση Σύμβασης
 
Αρχική σελίδα / Συχνές Ερωτήσεις - FAQs / Διενέργεια Διαγωνισμών

Τι είναι η δημοσίευση Διακήρυξης;

Αφορά στην υποχρέωση, βάσει των κείμενων διατάξεων, (άρθρο 4 του ΠΔ 118/07), αποστολής και δημοσίευσης της διακήρυξης του διαγωνισμού στο Φ.Ε.Κ., στον Ελληνικό τύπο, στα επιμελητήρια, και στην Ε.Ε. Δημοσίευση της διακήρυξης γίνεται πλέον και στο διαδικτυακό τόπο http://sites.diavgeia.gov.gr/ika_etam στο πλαίσιο του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (διαφάνεια στο κράτος), καθώς και στο διαδικτυακό τόπο http://www.ika.gr/gr/infopages/supplies/diak.cfm του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.
 Επιστροφή |  Κορυφή
   
 Όροι Χρήσης   Copyright © 2001-2018 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ