Διενέργεια Διαγωνισμών
 ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ
Εγγραφή & Χρήση Ηλ. Υπηρεσιών
Υποβολή Α.Π.Δ. μέσω INTERNET
A.Π.Δ. - Γενικά
 ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ
Εγγραφή & Πρόσβαση στις Ηλ.Υπ.
Ενημέρωση Οφειλετών
Ρύθμιση Οφειλών
Πληρωμές μέσω Τράπεζας
 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ
Βιβλιάριο Υγείας
Παροχές Μητρότητας
Εγγραφή & Χρήση Ηλ. Υπηρεσιών
 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Γενικά
Διενέργεια Διαγωνισμών
Υλοποίηση - Εκτέλεση Σύμβασης
 
Αρχική σελίδα / Συχνές Ερωτήσεις - FAQs / Διενέργεια Διαγωνισμών

Τι είναι το κριτήριο κατακύρωσης (Ανάθεσης);

Είναι το κριτήριο βάσει του οποίου γίνεται η κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και αναδεικνύεται ο προμηθευτής. Διακρίνουμε δύο κριτήρια :

α) Τη χαμηλότερη τιμή και
β) την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Αναλυτική αναφορά στα ανωτέρω κριτήρια γίνεται στο Π.Δ. 118/07 ( Άρθρο 20)
 Επιστροφή |  Κορυφή
   
 Όροι Χρήσης   Copyright © 2001-2018 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ