Διενέργεια Διαγωνισμών
 ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ
Εγγραφή & Χρήση Ηλ. Υπηρεσιών
Υποβολή Α.Π.Δ. μέσω INTERNET
A.Π.Δ. - Γενικά
 ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ
Εγγραφή & Πρόσβαση στις Ηλ.Υπ.
Ενημέρωση Οφειλετών
Ρύθμιση Οφειλών
Πληρωμές μέσω Τράπεζας
 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ
Βιβλιάριο Υγείας
Παροχές Μητρότητας
Εγγραφή & Χρήση Ηλ. Υπηρεσιών
 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Γενικά
Διενέργεια Διαγωνισμών
Υλοποίηση - Εκτέλεση Σύμβασης
 
Αρχική σελίδα / Συχνές Ερωτήσεις - FAQs / Διενέργεια Διαγωνισμών

Τι είναι η υποβολή προσφορών;

Είναι η διαδικασία υποβολής των προσφορών από τους υποψήφιους προμηθευτές, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού. Οι προσφορές μπορεί να υποβάλλονται -όπως ακριβώς ορίζεται στην προκήρυξη- είτε την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού στον καθορισμένο χώρο υποβολής αυτών, είτε μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού στο αρμόδιο τμήμα της Δ/νσης Προμηθειών που διενεργεί τον διαγωνισμό. (άρθρο 12 του ΠΔ 118/2007).
 Επιστροφή |  Κορυφή
   
 Όροι Χρήσης   Copyright © 2001-2018 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ