Διενέργεια Διαγωνισμών
 ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ
Εγγραφή & Χρήση Ηλ. Υπηρεσιών
Υποβολή Α.Π.Δ. μέσω INTERNET
A.Π.Δ. - Γενικά
 ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ
Εγγραφή & Πρόσβαση στις Ηλ.Υπ.
Ενημέρωση Οφειλετών
Ρύθμιση Οφειλών
Πληρωμές μέσω Τράπεζας
 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ
Βιβλιάριο Υγείας
Παροχές Μητρότητας
Εγγραφή & Χρήση Ηλ. Υπηρεσιών
 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Γενικά
Διενέργεια Διαγωνισμών
Υλοποίηση - Εκτέλεση Σύμβασης
 
Αρχική σελίδα / Συχνές Ερωτήσεις - FAQs / Διενέργεια Διαγωνισμών

Διαδικασίες ενεργειών της Επιτροπής Προμηθειών

Η Επιτροπή Προμηθειών ορίζεται με απόφαση του Διοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κατόπιν κληρώσεως και είναι αρμόδια σε συγκεκριμένο χρόνο– μετά το πέρας υποβολής των προσφορών-για την αποσφράγιση των κλειστών φακέλων των προσφορών (πλην των οικονομικών), τις οποίες, αφού μονογράψει, καταμετρήσει, σφραγίσει και διατρήσει, παραδίδει σε υπάλληλο της Δ/νσης Προμηθειών & ΧΥ. (Οι υπόλοιπες ενέργειες της Επιτροπής Προμηθειών κατά την εξέλιξη του διαγωνισμού, εξειδικεύονται παρακάτω)
 Επιστροφή |  Κορυφή
   
 Όροι Χρήσης   Copyright © 2001-2018 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ