Διενέργεια Διαγωνισμών
 ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ
Εγγραφή & Χρήση Ηλ. Υπηρεσιών
Υποβολή Α.Π.Δ. μέσω INTERNET
A.Π.Δ. - Γενικά
 ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ
Εγγραφή & Πρόσβαση στις Ηλ.Υπ.
Ενημέρωση Οφειλετών
Ρύθμιση Οφειλών
Πληρωμές μέσω Τράπεζας
 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ
Βιβλιάριο Υγείας
Παροχές Μητρότητας
Εγγραφή & Χρήση Ηλ. Υπηρεσιών
 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Γενικά
Διενέργεια Διαγωνισμών
Υλοποίηση - Εκτέλεση Σύμβασης
 
Αρχική σελίδα / Συχνές Ερωτήσεις - FAQs / Διενέργεια Διαγωνισμών

Εισήγηση κατ' αρχήν αποδοχής – απόρριψης προσφορών

Είναι η εισήγηση που υποβάλλεται από τη Δ/νση Προμηθειών & ΧΥ στην Επιτροπή Προμηθειών σχετικά με την αξιολόγηση (αποδοχή-απόρριψη) των υποβληθεισών προσφορών ως προς τα τυπικά δικαιολογητικά που απαιτούνται από τη διακήρυξη του διαγωνισμού.

Επί της ανωτέρω εισήγησης η Επιτροπή γνωμοδοτεί εκδίδοντας ανάλογο Πρακτικό. Η γνωμοδότηση της Επιτροπής είναι απλή.
 Επιστροφή |  Κορυφή
   
 Όροι Χρήσης   Copyright © 2001-2018 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ