Εγγραφή & Πρόσβαση στις Ηλ.Υπ.
 ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ
Εγγραφή & Χρήση Ηλ. Υπηρεσιών
Υποβολή Α.Π.Δ. μέσω INTERNET
A.Π.Δ. - Γενικά
 ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ
Εγγραφή & Πρόσβαση στις Ηλ.Υπ.
Ενημέρωση Οφειλετών
Ρύθμιση Οφειλών
Πληρωμές μέσω Τράπεζας
 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ
Βιβλιάριο Υγείας
Παροχές Μητρότητας
Εγγραφή & Χρήση Ηλ. Υπηρεσιών
 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Γενικά
Διενέργεια Διαγωνισμών
Υλοποίηση - Εκτέλεση Σύμβασης
 
Αρχική σελίδα / Συχνές Ερωτήσεις - FAQs / Εγγραφή & Πρόσβαση στις Ηλ.Υπ.

Γιατί να εγγραφώ στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς Οφειλέτες;

Με την εγγραφή σας στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς Οφειλέτες, σας δίνεται η δυνατότητα να διαχειριστείτε θέματα σχετικά με τις οφειλές σας, όπως:
  • να πληροφορηθείτε για το σύνολο των βεβαιωμένων οφειλών με τα αναλογούντα πρόσθετα τέλη
  • να λάβετε την Ταυτότητα Οφειλέτη για πληρωμή των οφειλών σε τράπεζες μέσω του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ
  • να εξετάσετε εναλλακτικά σενάρια ρύθμισης των οφειλών σας
  • να ρυθμίσετε τις οφειλές σας μέσω διαδικτύου και να προσπελάσετε τα στοιχεία που σχετίζονται με τη ρύθμισή σας
  • να ενημερωθείτε για τα ποσά που έχουν πιστωθεί στην καρτέλα σας, καθώς και για τα ακριβή ποσά οφειλών (εντός ή εκτός ρύθμισης) που είναι απαιτητά τη δεδομένη χρονική στιγμή
 Επιστροφή |  Κορυφή
   
 Όροι Χρήσης   Copyright © 2001-2018 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ