Ρύθμιση Οφειλών
 ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ
Εγγραφή & Χρήση Ηλ. Υπηρεσιών
Υποβολή Α.Π.Δ. μέσω INTERNET
A.Π.Δ. - Γενικά
 ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ
Εγγραφή & Πρόσβαση στις Ηλ.Υπ.
Ενημέρωση Οφειλετών
Ρύθμιση Οφειλών
Πληρωμές μέσω Τράπεζας
 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ
Βιβλιάριο Υγείας
Παροχές Μητρότητας
Εγγραφή & Χρήση Ηλ. Υπηρεσιών
 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Γενικά
Διενέργεια Διαγωνισμών
Υλοποίηση - Εκτέλεση Σύμβασης
 
Αρχική σελίδα / Συχνές Ερωτήσεις - FAQs / Ρύθμιση Οφειλών

Πότε καταβάλλω την πρώτη δόση και πότε τις επόμενες;

Αν η αίτηση ρύθμισης υποβληθεί στην αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Κ.Ε.Α.Ο. ή Ταμειακή Υπηρεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, η καταβολή της πρώτης δόσης διενεργείται άμεσα.
Σε περίπτωση υποβολής αίτησης ρύθμισης μέσω διαδικτύου δίνεται προθεσμία πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την υποβολή του αιτήματος η οποία, σε κάθε περίπτωση, δεν πρέπει να ξεπερνά την τελευταία εργάσιμη του μήνα υποβολής της αίτησης.
Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται σύμφωνα με την καταληκτική ημερομηνία που προβλέπεται στην εκάστοτε ρύθμιση. Μπορείτε να πληροφορηθείτε για την καταληκτική ημερομηνία των δόσεών σας επιλέγοντας «Πληρωμές Οφειλέτη» στην ηλεκτρονική υπηρεσία «Ηλεκτρονική Καρτέλα Οφειλέτη».
 Επιστροφή |  Κορυφή
   
 Όροι Χρήσης   Copyright © 2001-2018 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ