Πληρωμές μέσω Τράπεζας
 ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ
Εγγραφή & Χρήση Ηλ. Υπηρεσιών
Υποβολή Α.Π.Δ. μέσω INTERNET
A.Π.Δ. - Γενικά
 ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ
Εγγραφή & Πρόσβαση στις Ηλ.Υπ.
Ενημέρωση Οφειλετών
Ρύθμιση Οφειλών
Πληρωμές μέσω Τράπεζας
 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ
Βιβλιάριο Υγείας
Παροχές Μητρότητας
Εγγραφή & Χρήση Ηλ. Υπηρεσιών
 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Γενικά
Διενέργεια Διαγωνισμών
Υλοποίηση - Εκτέλεση Σύμβασης
 
Αρχική σελίδα / Συχνές Ερωτήσεις - FAQs / Πληρωμές μέσω Τράπεζας

Ποια είναι η Ταυτότητα Οφειλέτη μου αν οφείλω σε περισσότερους του ενός ασφαλιστικούς φορείς ή αν μου έχουν καταλογιστεί οφειλές από διαφορετική αιτία;

Σε οφειλέτες που διαθέτουν περισσότερους του ενός Α.Μ.Ο. λόγω ύπαρξης οφειλών σε περισσότερους ασφαλιστικούς φορείς ή λόγω ύπαρξης οφειλών στον ίδιο φορέα από διαφορετική αιτία (π.χ. οφειλές από κοινή επιχείρηση & οφειλές από οικοδομοτεχνικό έργο στο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.) αποδόθηκαν περισσότερες της μίας Ταυτότητες Οφειλέτη ανάλογα με τον αριθμό των Α.Μ.Ο. που αντιστοιχούν στο συγκεκριμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο
 Επιστροφή |  Κορυφή
   
 Όροι Χρήσης   Copyright © 2001-2018 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ