Εγγραφή & Χρήση Ηλ. Υπηρεσιών
 ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ
Εγγραφή & Χρήση Ηλ. Υπηρεσιών
Υποβολή Α.Π.Δ. μέσω INTERNET
A.Π.Δ. - Γενικά
 ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ
Εγγραφή & Πρόσβαση στις Ηλ.Υπ.
Ενημέρωση Οφειλετών
Ρύθμιση Οφειλών
Πληρωμές μέσω Τράπεζας
 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ
Βιβλιάριο Υγείας
Παροχές Μητρότητας
Εγγραφή & Χρήση Ηλ. Υπηρεσιών
 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Γενικά
Διενέργεια Διαγωνισμών
Υλοποίηση - Εκτέλεση Σύμβασης
 
Αρχική σελίδα / Συχνές Ερωτήσεις - FAQs / Εγγραφή & Χρήση Ηλ. Υπηρεσιών

Πώς θα γνωρίζω εάν δεν έχει πιστοποιηθεί η εγγραφή μου;

Κάθε εγγραφή πιστοποιείται εφόσον τα δηλωμένα σε αυτή στοιχεία προκύψουν σωστά, μετά τη διασταύρωση με αυτά, του ηλεκτρονικά τηρούμενου Μητρώου Εργοδοτών που τηρεί η υπηρεσία μας με την επεξεργασία των εντύπων Αιτήσεων-Δηλώσεων Απογραφής Εργοδότη.

Στην περίπτωση αδυναμίας πιστοποίησης μίας εγγραφής, ο εργοδότης λαμβάνει μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) με οδηγίες για την αποκατάσταση του προβλήματος.

Στην περίπτωση καθυστέρησης πιστοποίησης μιάς εγγραφής (νέος εργοδότης), ο εργοδότης λαμβάνει μήνυμα (e-mail) με σχετική ειδοποίηση.
 Επιστροφή |  Κορυφή
   
 Όροι Χρήσης   Copyright © 2001-2018 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ