Εγγραφή & Χρήση Ηλ. Υπηρεσιών
 ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ
Εγγραφή & Χρήση Ηλ. Υπηρεσιών
Υποβολή Α.Π.Δ. μέσω INTERNET
A.Π.Δ. - Γενικά
 ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ
Εγγραφή & Πρόσβαση στις Ηλ.Υπ.
Ενημέρωση Οφειλετών
Ρύθμιση Οφειλών
Πληρωμές μέσω Τράπεζας
 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ
Βιβλιάριο Υγείας
Παροχές Μητρότητας
Εγγραφή & Χρήση Ηλ. Υπηρεσιών
 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Γενικά
Διενέργεια Διαγωνισμών
Υλοποίηση - Εκτέλεση Σύμβασης
 
Αρχική σελίδα / Συχνές Ερωτήσεις - FAQs / Εγγραφή & Χρήση Ηλ. Υπηρεσιών

Αλλαγή Username, PIN, PUK και και στοιχείων επικοινωνίας χρήστη.
Αλλαγή e-mail.


Μπορείτε με τον κωδικό PUK, μέσα από την ιστοσελίδα μας στην επιλογή ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ -> Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς Εργοδότες -> Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. -> Διαχείριση του Λογαριασμού μου, να αλλάξετε τα παρακάτω στοιχεία: Username, PIN, PUK, Τηλέφωνο, e-mail, στοιχεία εκπροσώπου.

Ειδικά για την αλλαγή του e-mail θα πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:
  1. Aπό τη "Διαχείριση του λογαριασμού μου" επιλέγετε "Αλλαγή στοιχείων".


  2. Από τον «Οδηγό Αλλαγής Στοιχείων Τρέχοντος Λογαριασμού» επιλέγετε το e-mail και Επόμενο>>.
    Στην επόμενη οθόνη πληκτρολογείτε το PUK.


  3. Στην επόμενη οθόνη εμφανίζεται το τρέχον e-mail και καλείστε να πληκτρολογήσετε το νέο e-mail.


  4. Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία αλλαγής, λαμβάνετε ένα μήνυμα στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο το οποίο αναφέρει έναν 8ψήφιο προσωρινό κωδικό, τον οποίο και συμπληρώνετε στην επόμενη οθόνη. Η αποστολή αυτού του μηνύματος έχει σκοπό επιβεβαίωσης της ορθότητας του νέου e-mail που πληκτρολογήσατε.


  5. Αφού πληκτρολογήσετε ξανά το νέο e-mail καθώς και τον προσωρινό κωδικό που λάβατε με μήνυμα στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο, επιλέγετε Επόμενο>> για να ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταβολής e-mail.
 Επιστροφή |  Κορυφή
   
 Όροι Χρήσης   Copyright © 2001-2018 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ