Εγγραφή & Χρήση Ηλ. Υπηρεσιών
 ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ
Εγγραφή & Χρήση Ηλ. Υπηρεσιών
Υποβολή Α.Π.Δ. μέσω INTERNET
A.Π.Δ. - Γενικά
 ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ
Εγγραφή & Πρόσβαση στις Ηλ.Υπ.
Ενημέρωση Οφειλετών
Ρύθμιση Οφειλών
Πληρωμές μέσω Τράπεζας
 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ
Βιβλιάριο Υγείας
Παροχές Μητρότητας
Εγγραφή & Χρήση Ηλ. Υπηρεσιών
 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Γενικά
Διενέργεια Διαγωνισμών
Υλοποίηση - Εκτέλεση Σύμβασης
 
Αρχική σελίδα / Συχνές Ερωτήσεις - FAQs / Εγγραφή & Χρήση Ηλ. Υπηρεσιών

Για να χρησιμοποιήσω την Ηλεκτρονική Υπηρεσία Λήψης Βεβαιώσεων Ασφαλιστικής Ενημερότητας και την Ηλεκτρονική Έκδοση Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης, που είναι διαθέσιμες για τους εργοδότες, θα πρέπει να ζητήσω νέους κωδικούς πρόσβασης;

Για να συνδεθείτε με τις νέες αυτές υπηρεσίες, θα χρησιμοποιήσετε τους κωδικούς με τους οποίους συνδέεστε στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για να υποβάλλετε τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (Α.Π.Δ.) σας.

Η αντιστοιχία των κωδικών πρόσβασης μεταξύ των δύο εφαρμογών είναι:

Username -> Κωδικός Χρήστη
PIN -> Συνθηματικό

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Οι εν λόγω υπηρεσίες κάνουν διάκριση μεταξύ κεφαλαίων και πεζών χαρακτήρων, κάτι το οποίο δεν συνέβαινε στην εφαρμογή της υποβολής ΑΠΔ.

Κατά συνέπεια θα πρέπει να πληκτρολογήσετε τους κωδικούς ακριβώς όπως σας έχουν δοθεί ή όπως ακριβώς τους έχετε ορίσει εσείς μετά την αλλαγή τους.

 Επιστροφή |  Κορυφή
   
 Όροι Χρήσης   Copyright © 2001-2018 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ