Εγγραφή & Χρήση Ηλ. Υπηρεσιών
 ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ
Εγγραφή & Χρήση Ηλ. Υπηρεσιών
Υποβολή Α.Π.Δ. μέσω INTERNET
A.Π.Δ. - Γενικά
 ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ
Εγγραφή & Πρόσβαση στις Ηλ.Υπ.
Ενημέρωση Οφειλετών
Ρύθμιση Οφειλών
Πληρωμές μέσω Τράπεζας
 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ
Βιβλιάριο Υγείας
Παροχές Μητρότητας
Εγγραφή & Χρήση Ηλ. Υπηρεσιών
 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Γενικά
Διενέργεια Διαγωνισμών
Υλοποίηση - Εκτέλεση Σύμβασης
 
Αρχική σελίδα / Συχνές Ερωτήσεις - FAQs / Εγγραφή & Χρήση Ηλ. Υπηρεσιών

Τι γίνεται στην περίπτωση που έχω δηλώσει Μεταβολή Στοιχείων Εργοδότη στο Υποκατάστημα;


Τα στοιχεία που εμφανίζονται μέσα από τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς Εργοδότες, αντλούνται από το ηλεκτρονικά τηρούμενο Μητρώο Εργοδοτών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Το εν λόγω Μητρώο δημιουργείται με την καταχώρηση των στοιχείων των εντύπων απογραφής ή μεταβολής στοιχείων, που υποβάλλουν οι εργοδότες στα Υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Στην περίπτωση μεταβολής στοιχείων εργοδότη, θα πρέπει να απευθυνθείτε στο Υποκ/μα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που υπάγεται η έδρα σας και να υποβάλετε έντυπο Μεταβολής Στοιχείων Εργοδότη.

Εφόσον έχετε υποβάλει Δήλωση Μεταβολής Στοιχείων Εργοδότη, τα στοιχεία θα διορθωθούν στο Μητρώο Εργοδοτών, μετά τη μηχανογραφική επεξεργασία της δήλωσης και θα εμφανισθούν σωστά μέσα από τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς Εργοδότες.

Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση αλλαγής του κυρίου εργοδότη οικοδομοτεχνικού έργου (αλλαγή ΑΦΜ), μετά την οποία θα πρέπει να γίνει εκ νέου εγγραφή και πιστοποίηση για το νέο ζεύγος ΑΜΟΕ/ΑΦΜ.
 Επιστροφή |  Κορυφή
   
 Όροι Χρήσης   Copyright © 2001-2018 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ