Εγγραφή & Χρήση Ηλ. Υπηρεσιών
 ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ
Εγγραφή & Χρήση Ηλ. Υπηρεσιών
Υποβολή Α.Π.Δ. μέσω INTERNET
A.Π.Δ. - Γενικά
 ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ
Εγγραφή & Πρόσβαση στις Ηλ.Υπ.
Ενημέρωση Οφειλετών
Ρύθμιση Οφειλών
Πληρωμές μέσω Τράπεζας
 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ
Βιβλιάριο Υγείας
Παροχές Μητρότητας
Εγγραφή & Χρήση Ηλ. Υπηρεσιών
 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Γενικά
Διενέργεια Διαγωνισμών
Υλοποίηση - Εκτέλεση Σύμβασης
 
Αρχική σελίδα / Συχνές Ερωτήσεις - FAQs / Εγγραφή & Χρήση Ηλ. Υπηρεσιών

Για επιχείρηση που απασχολεί εργαζομένους και σε υποκαταστήματά της, απαιτούνται τόσες εγγραφές όσα και τα υποκαταστήματά της;

Η υποβολή των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων γίνεται κεντρικά από την έδρα του εργοδότη για όλο το προσωπικό του, με βάση το νέο ενιαίο Αριθμό Μητρώου Εργοδότη.

Κατά συνέπεια η εγγραφή πρέπει να είναι μία και μοναδική για όλη την επιχείρηση.
 Επιστροφή |  Κορυφή
   
 Όροι Χρήσης   Copyright © 2001-2018 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ