Εγγραφή & Χρήση Ηλ. Υπηρεσιών
 ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ
Εγγραφή & Χρήση Ηλ. Υπηρεσιών
Υποβολή Α.Π.Δ. μέσω INTERNET
A.Π.Δ. - Γενικά
 ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ
Εγγραφή & Πρόσβαση στις Ηλ.Υπ.
Ενημέρωση Οφειλετών
Ρύθμιση Οφειλών
Πληρωμές μέσω Τράπεζας
 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ
Βιβλιάριο Υγείας
Παροχές Μητρότητας
Εγγραφή & Χρήση Ηλ. Υπηρεσιών
 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Γενικά
Διενέργεια Διαγωνισμών
Υλοποίηση - Εκτέλεση Σύμβασης
 
Αρχική σελίδα / Συχνές Ερωτήσεις - FAQs / Εγγραφή & Χρήση Ηλ. Υπηρεσιών

Στην προσπάθεια εγγραφής μου για χρήση των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών προς Εργοδότες, στην εκτέλεση του 1ου βήματος, το σύστημα δεν δέχεται τον προσωρινό κωδικό που μου στείλατε με συνέπεια να μην έχω πρόσβαση στο 2ο βήμα.

Υπάρχουν πιθανοί τεχνικοί λόγοι για τους οποίους ενδέχεται να μην έχετε πρόσβαση στο 2ο βήμα:

1) Πληκτρολογείτε λάθος τον κωδικό: κατά την εκτέλεση του 2ου βήματος της εγγραφής για να σιγουρευτείτε ότι ο προσωρινός κωδικός που δίνετε είναι ο σωστός, ανοίξτε το e-mail που περιέχει τον κωδικό αυτό, επιλέξτε τον (μαρκάροντάς τον με το ποντίκι) και κάντε "αντιγραφή" (copy).
Στη συνέχεια επιλέξτε την ηλεκτρονική διεύθυνση (link) που σας παραπέμπει το ίδιο e-mail, συμπληρώστε το e-mail σας (το ίδιο που χρησιμοποιήσατε στο 1ο βήμα) και κάντε "επικόλληση" (paste) στο πεδίο που ζητάει τον προσωρινό κωδικό.

2) Ο προσωρινός κωδικός έχει λήξει: ο προσωρινός κωδικός ισχύει για 3 ημέρες από τη στιγμή που πραγματοποιήσατε το 1ο βήμα της εγγραφής. Έαν έχει περάσει το διάστημα των τριών ημερών, ο κωδικός αυτός έχει λήξει.
Θα πρέπει να επαναλάβετε το 1ο βήμα εγγραφής, για να λάβετε νέο προσωρινό κωδικό.

3) Υπάρχει προσωρινό πρόβλημα επικοινωνίας με τους εξυπηρετητές του διαδικτυακού τόπου του IKA-ΕΤΑΜ: θα πρέπει να επαναλάβετε την προσπάθεια μετά από λίγα λεπτά.

 Επιστροφή |  Κορυφή
   
 Όροι Χρήσης   Copyright © 2001-2018 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ