Υποβολή Α.Π.Δ. μέσω INTERNET
 ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ
Εγγραφή & Χρήση Ηλ. Υπηρεσιών
Υποβολή Α.Π.Δ. μέσω INTERNET
A.Π.Δ. - Γενικά
 ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ
Εγγραφή & Πρόσβαση στις Ηλ.Υπ.
Ενημέρωση Οφειλετών
Ρύθμιση Οφειλών
Πληρωμές μέσω Τράπεζας
 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ
Βιβλιάριο Υγείας
Παροχές Μητρότητας
Εγγραφή & Χρήση Ηλ. Υπηρεσιών
 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Γενικά
Διενέργεια Διαγωνισμών
Υλοποίηση - Εκτέλεση Σύμβασης
 
Αρχική σελίδα / Συχνές Ερωτήσεις - FAQs / Υποβολή Α.Π.Δ. μέσω INTERNET

Έχω υποβάλει Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου και στη συνέχεια διαπίστωσα ότι περιέχει λανθασμένα στοιχεία.


Διόρθωση, ακύρωση ή επανυποβολή μέσω διαδικτύου, υποβληθείσας Α.Π.Δ. δεν είναι εφικτή.

Για διόρθωση λαθών υποβληθείσας ΑΠΔ, θα πρέπει να έλθετε σε επαφή με το τμήμα Εσόδων του Υποκαταστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που υπάγεται η έδρα σας, στο οποίο υποβάλλονται σχετικά διορθωτικά έντυπα, εάν απαιτείται.

Σχετικές πληροφορίες και διορθωτικά έντυπα διατίθενται και από την ιστοσελίδα μας (επιλογή ΕΝΤΥΠΑ -> Πίνακας: «Έντυπα Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης» -> Συμπληρωματική Α.Π.Δ. ή Δελτίο Μεταβολής Στοιχείων Ασφάλισης Α.Π.Δ.,).

Για περαιτέρω διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εσόδων του Υποκαταστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ:
http://www.ika.gr/gr/infopages/contact/addresses/ypok.cfm


 Επιστροφή |  Κορυφή
   
 Όροι Χρήσης   Copyright © 2001-2018 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ