Υποβολή Α.Π.Δ. μέσω INTERNET
 ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ
Εγγραφή & Χρήση Ηλ. Υπηρεσιών
Υποβολή Α.Π.Δ. μέσω INTERNET
A.Π.Δ. - Γενικά
 ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ
Εγγραφή & Πρόσβαση στις Ηλ.Υπ.
Ενημέρωση Οφειλετών
Ρύθμιση Οφειλών
Πληρωμές μέσω Τράπεζας
 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ
Βιβλιάριο Υγείας
Παροχές Μητρότητας
Εγγραφή & Χρήση Ηλ. Υπηρεσιών
 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Γενικά
Διενέργεια Διαγωνισμών
Υλοποίηση - Εκτέλεση Σύμβασης
 
Αρχική σελίδα / Συχνές Ερωτήσεις - FAQs / Υποβολή Α.Π.Δ. μέσω INTERNET

Μετά τον Έλεγχο Υποβολής, λαμβάνω το σφάλμα με κωδικό 95 και περιγραφή: ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ INTERNET ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΔ. Τι μπορεί να φταίει;

Το συγκεκριμένο μήνυμα οφείλεται σε ασυμφωνία στα δεδομένα της πρώτης γραμμής του αρχείου CSL01 (ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΔ). Ελέγξτε ότι αυτά συμφωνούν με τις παραμέτρους υποβολής που έχετε ορίσει, δηλαδή την περίοδο υποβολής (μήνας και όχι τρίμηνο) και τον τύπο της δήλωσης (κανονική ή συμπληρωματική) και με τα στοιχεία του εργοδότη (ΑΜΕ, ΑΦΜ).

Στην ηλεκτρονική σελίδα http://www.ika.gr/gr/infopages/yphr/home.cfm του διαδικτυακού τόπου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, δημοσιεύονται οι Τεχνικές Προδιαγραφές Υποβολής ΑΠΔ που απαιτούνται για τη δημιουργία του αρχείου ΑΠΔ.
 Επιστροφή |  Κορυφή
   
 Όροι Χρήσης   Copyright © 2001-2018 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ