Βιβλιάριο Υγείας
 ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ
Εγγραφή & Χρήση Ηλ. Υπηρεσιών
Υποβολή Α.Π.Δ. μέσω INTERNET
A.Π.Δ. - Γενικά
 ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ
Εγγραφή & Πρόσβαση στις Ηλ.Υπ.
Ενημέρωση Οφειλετών
Ρύθμιση Οφειλών
Πληρωμές μέσω Τράπεζας
 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ
Βιβλιάριο Υγείας
Παροχές Μητρότητας
Εγγραφή & Χρήση Ηλ. Υπηρεσιών
 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Γενικά
Διενέργεια Διαγωνισμών
Υλοποίηση - Εκτέλεση Σύμβασης
 
Αρχική σελίδα / Συχνές Ερωτήσεις - FAQs / Βιβλιάριο Υγείας

Κι αν κάποιος δεν διαθέτει βιβλιάριο υγείας;


Αν συμβαίνει αυτό, τότε θα πρέπει να μεταβεί σε οποιοδήποτε Υποκατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για να εκδώσει βιβλιάριο υγείας, προσκομίζοντας τα παρακάτω:
  • Φωτογραφία πρόσφατη
  • Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο
  • Βεβαίωση διαγραφής από τον προηγούμενοφορέα ασφάλισης ή Υπεύθυνη Δήλωση ν.1599/86 ότι δεν είναι ασφαλισμένος σε άλλο Ταμείο
  • Προσκόμιση άδειας παραμονής για υπηκόους τρίτων χωρών ή έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής για πολίτες της Ε.Ε.
 Επιστροφή |  Κορυφή
   
 Όροι Χρήσης   Copyright © 2001-2019 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ