Βιβλιάριο Υγείας
 ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ
Εγγραφή & Χρήση Ηλ. Υπηρεσιών
Υποβολή Α.Π.Δ. μέσω INTERNET
A.Π.Δ. - Γενικά
 ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ
Εγγραφή & Πρόσβαση στις Ηλ.Υπ.
Ενημέρωση Οφειλετών
Ρύθμιση Οφειλών
Πληρωμές μέσω Τράπεζας
 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ
Βιβλιάριο Υγείας
Παροχές Μητρότητας
Εγγραφή & Χρήση Ηλ. Υπηρεσιών
 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Γενικά
Διενέργεια Διαγωνισμών
Υλοποίηση - Εκτέλεση Σύμβασης
 
Αρχική σελίδα / Συχνές Ερωτήσεις - FAQs / Βιβλιάριο Υγείας

Πως γίνεται η θεώρηση των ατομικών και οικογενειακών βιβλιαρίων υγείας;Από το 2014 καταργήθηκε η χειρόγραφη θεώρηση των βιβλιαρίων υγείας καθώς και η αποστολή αυτοκόλλητων ετικετών για την ανανέωση τους, διότι η ασφαλιστική ικανότητα αποδίδεται αυτόματα στους δικαιούχους (άμεσα ασφαλισμένοι και τα μέλη της οικογένειάς τους) ενώ παράλληλα ενημερώνεται άμεσα το «Εθνικό Μητρώο Δικαιούχων Περίθαλψης», ώστε οι πάροχοι υγείας να εξυπηρετούν μόνο με την επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας (ατομικού και οικογενειακού).
 Επιστροφή |  Κορυφή
   
 Όροι Χρήσης   Copyright © 2001-2018 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ