Εγγραφή & Χρήση Ηλ. Υπηρεσιών
 ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ
Εγγραφή & Χρήση Ηλ. Υπηρεσιών
Υποβολή Α.Π.Δ. μέσω INTERNET
A.Π.Δ. - Γενικά
 ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ
Εγγραφή & Πρόσβαση στις Ηλ.Υπ.
Ενημέρωση Οφειλετών
Ρύθμιση Οφειλών
Πληρωμές μέσω Τράπεζας
 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ
Βιβλιάριο Υγείας
Παροχές Μητρότητας
Εγγραφή & Χρήση Ηλ. Υπηρεσιών
 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Γενικά
Διενέργεια Διαγωνισμών
Υλοποίηση - Εκτέλεση Σύμβασης
 
Αρχική σελίδα / Συχνές Ερωτήσεις - FAQs / Εγγραφή & Χρήση Ηλ. Υπηρεσιών

Δεν κατάφερα να εκτυπώσω την αίτηση εγγραφής που καταχώρηθηκε με επιτυχία. Τι μπορώ να κάνω;

Δεν παρέχεται η δυνατότητα επανεκτύπωσης της σελίδας εγγραφής.

Σύμφωνα με το υπ'αριθμό Α02/1102/4-11-2011 γενικό έγγραφο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, η προσκόμιση της εκτύπωσης της αίτησης εγγραφής είναι προαιρετική για την απόδοση κλειδαρίθμου.

Εναλλακτικά, μπορείτε να κάνετε νέα αίτηση εγγραφής με διαφορετικό κωδικό χρήστη.
 Επιστροφή |  Κορυφή
   
 Όροι Χρήσης   Copyright © 2001-2018 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ