Διενέργεια Διαγωνισμών
 ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ
Εγγραφή & Χρήση Ηλ. Υπηρεσιών
Υποβολή Α.Π.Δ. μέσω INTERNET
A.Π.Δ. - Γενικά
 ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ
Εγγραφή & Πρόσβαση στις Ηλ.Υπ.
Ενημέρωση Οφειλετών
Ρύθμιση Οφειλών
Πληρωμές μέσω Τράπεζας
 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ
Βιβλιάριο Υγείας
Παροχές Μητρότητας
Εγγραφή & Χρήση Ηλ. Υπηρεσιών
 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Γενικά
Διενέργεια Διαγωνισμών
Υλοποίηση - Εκτέλεση Σύμβασης
 
Αρχική σελίδα / Συχνές Ερωτήσεις - FAQs / Διενέργεια Διαγωνισμών
Τι είναι η διακήρυξη Διαγωνισμού;
Τι είναι η δημοσίευση Διακήρυξης;
Τι είναι η διαδικασία σύναψης σύμβασης;
Τι είναι το κριτήριο κατακύρωσης (Ανάθεσης);
Τι είναι η υποβολή προσφορών;
Διαδικασίες ενεργειών της Επιτροπής Προμηθειών
Εγγύηση συμμετοχής
Εισήγηση κατ' αρχήν αποδοχής – απόρριψης προσφορών
Απόφαση κατ' αρχήν αποδοχής - απόρριψης προσφορών
Τεχνική αξιολόγηση των προσφορών
Εισήγηση αποδοχής τεχνικών και αποσφράγισης οικονομικών προσφορών
Απόφαση αποδοχής τεχνικών και αποσφράγισης οικονομικών προσφορών
Αποσφράγιση οικονομικών προσφορών
Εισήγηση κατακύρωσης
Απόφαση κατακύρωσης
 Επιστροφή |  Κορυφή
   
 Όροι Χρήσης   Copyright © 2001-2019 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ