Υλοποίηση - Εκτέλεση Σύμβασης
 ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ
Εγγραφή & Χρήση Ηλ. Υπηρεσιών
Υποβολή Α.Π.Δ. μέσω INTERNET
A.Π.Δ. - Γενικά
 ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ
Εγγραφή & Πρόσβαση στις Ηλ.Υπ.
Ενημέρωση Οφειλετών
Ρύθμιση Οφειλών
Πληρωμές μέσω Τράπεζας
 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ
Βιβλιάριο Υγείας
Παροχές Μητρότητας
Εγγραφή & Χρήση Ηλ. Υπηρεσιών
 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Γενικά
Διενέργεια Διαγωνισμών
Υλοποίηση - Εκτέλεση Σύμβασης
 
Αρχική σελίδα / Συχνές Ερωτήσεις - FAQs / Υλοποίηση - Εκτέλεση Σύμβασης
Προσυμβατικός έλεγχος νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο
Υπογραφή σύμβασης
Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Ολοκλήρωση εκτέλεσης σύμβασης
Επιτροπές παραλαβής υλικών
Πρωτόκολλα παραλαβής συμβατικών ειδών
Απόφαση παράτασης συμβατικού χρόνου παράδοσης
Απόφαση μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης
Απόφαση επιβολής προστίμου εκπρόθεσμης παράδοσης
 Επιστροφή |  Κορυφή
   
 Όροι Χρήσης   Copyright © 2001-2019 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ