Πληρωμές μέσω Τράπεζας
 ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ
Εγγραφή & Χρήση Ηλ. Υπηρεσιών
Υποβολή Α.Π.Δ. μέσω INTERNET
A.Π.Δ. - Γενικά
 ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ
Εγγραφή & Πρόσβαση στις Ηλ.Υπ.
Ενημέρωση Οφειλετών
Ρύθμιση Οφειλών
Πληρωμές μέσω Τράπεζας
 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ
Βιβλιάριο Υγείας
Παροχές Μητρότητας
Εγγραφή & Χρήση Ηλ. Υπηρεσιών
 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Γενικά
Διενέργεια Διαγωνισμών
Υλοποίηση - Εκτέλεση Σύμβασης
 
Αρχική σελίδα / Συχνές Ερωτήσεις - FAQs / Πληρωμές μέσω Τράπεζας
Τι είναι η Ταυτότητα Οφειλέτη;
Πώς μπορώ να λάβω την Ταυτότητα Οφειλέτη;
Ποια είναι η Ταυτότητα Οφειλέτη μου αν οφείλω σε περισσότερους του ενός ασφαλιστικούς φορείς ή αν μου έχουν καταλογιστεί οφειλές από διαφορετική αιτία;
Τι πρέπει να προσέξω πριν προβώ σε καταβολή ποσού μέσω τράπεζας;
Ποιον τύπο τραπεζικής συναλλαγής πρέπει να επιλέξω για να πληρώσω καθυστερούμενες (όχι τρέχουσες) εισφορές που έχουν καταλογιστεί;
Πώς μπορώ να δω την πληρωμή που πραγματοποίησα μέσω τράπεζας;
 Επιστροφή |  Κορυφή
   
 Όροι Χρήσης   Copyright © 2001-2019 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ