Υποβολή Α.Π.Δ. μέσω INTERNET
 ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ
Εγγραφή & Χρήση Ηλ. Υπηρεσιών
Υποβολή Α.Π.Δ. μέσω INTERNET
A.Π.Δ. - Γενικά
 ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ
Εγγραφή & Πρόσβαση στις Ηλ.Υπ.
Ενημέρωση Οφειλετών
Ρύθμιση Οφειλών
Πληρωμές μέσω Τράπεζας
 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ
Βιβλιάριο Υγείας
Παροχές Μητρότητας
Εγγραφή & Χρήση Ηλ. Υπηρεσιών
 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Γενικά
Διενέργεια Διαγωνισμών
Υλοποίηση - Εκτέλεση Σύμβασης
 
Αρχική σελίδα / Συχνές Ερωτήσεις - FAQs / Υποβολή Α.Π.Δ. μέσω INTERNET
Μπορώ να υποβάλλω Α.Π.Δ. μέσω e-mail;
Διατίθενται οδηγίες υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου;
Μέσα από τις ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, τα στοιχεία εργοδότη εμφανίζονται λανθασμένα. Τι πρέπει να κάνω;
Έχω υποβάλει Δήλωση Μεταβολής Στοιχείων Εργοδότη στο Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ενώ μέσα στις ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ εμφανίζονται ακόμη τα παλαιά στοιχεία.
Μετά τον Έλεγχο Υποβολής, λαμβάνω το σφάλμα με κωδικό 95 και περιγραφή: ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ INTERNET ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΔ. Τι μπορεί να φταίει;
Πώς κάνω αντιγραφή Α.Π.Δ. προηγούμενης περιόδου, προκειμένου να μην εισάγω κάθε φορά όλες τις εγγραφές των ασφαλισμένων στις φόρμες;
Πως καταχωρώ επιπλέον εγγραφές εργαζομένων, μετά την αντιγραφή ΑΠΔ προηγούμενης περιόδου;
Πώς εισάγουμε τον Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου (A.M.A.) στη Φόρμα Συμπλήρωσης της ΑΠΔ;
Πώς μπορώ να συμπεριλάβω στην Α.Π.Δ. νέο ασφαλισμένο, στον οποίο δεν έχει αποδοθεί ακόμη Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου από το Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ;
Μετά τον έλεγχο υποβολής της ΑΠΔ, εμφανίζονται διάφορα μηνύματα λαθών. Πώς ερμηνεύονται αυτά;
Έχω υποβάλει Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου και στη συνέχεια διαπίστωσα ότι περιέχει λανθασμένα στοιχεία.
Χρειάζομαι το αποδεικτικό με τον αριθμό παραλαβής που εμφανίζεται μετά την επιτυχή υποβολή της Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου, το οποίο δεν εκτύπωσα. Μπορώ να το ανακτήσω μέσα από το σύστημα ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και να το εκτυπώσω;
Πως μπορώ να έχω αναλυτική εκτύπωση για Α.Π.Δ. που έχω υποβάλει μέσω διαδικτύου;
Για τις υποβολές ή επανυποβολές Α.Π.Δ. που έχουν γίνει στο Υποκ/μα ΙΚΑ, ενημερώνεται ο λογαριασμός μου στις ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ;
Πώς μπορώ να διορθώσω ή να διαγράψω μία εγγραφή εκκρεμούς ΑΠΔ;
 Επιστροφή |  Κορυφή
   
 Όροι Χρήσης   Copyright © 2001-2019 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ