Βιβλιάριο Υγείας
 ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ
Εγγραφή & Χρήση Ηλ. Υπηρεσιών
Υποβολή Α.Π.Δ. μέσω INTERNET
A.Π.Δ. - Γενικά
 ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ
Εγγραφή & Πρόσβαση στις Ηλ.Υπ.
Ενημέρωση Οφειλετών
Ρύθμιση Οφειλών
Πληρωμές μέσω Τράπεζας
 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ
Βιβλιάριο Υγείας
Παροχές Μητρότητας
Εγγραφή & Χρήση Ηλ. Υπηρεσιών
Θέματα Συντάξεων
 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Γενικά
Διενέργεια Διαγωνισμών
Υλοποίηση - Εκτέλεση Σύμβασης
 
Αρχική σελίδα / Συχνές Ερωτήσεις - FAQs / Βιβλιάριο Υγείας
Το βιβλιάριο Υγείας χρησιμοποιείται για τη λήψη παροχών υγείας σε είδος και σε χρήμα, με την επίδειξή του στους παρόχους υγείας(νοσοκομεία, κλινικές, ιατροί, διαγνωστικά κέντρα κ.λ.π.), εφόσον ο κάτοχός του διαθέτει ασφαλιστική ικανότητα. Το βιβλιάριο υγείας μπορεί να είναι ατομικό (για χρήση από τον άμεσα ασφαλισμένο) ή οικογενειακό (για χρήση από τα προστατευόμενα μέλη του άμεσα ασφαλισμένου).


Ποιες είναι οι προϋποθέσεις απόδοσης ασφαλιστικής ικανότητας ή ανανέωσής της για τη περίοδο 01/03/2016 - 28/02/2017;
Ποιοι δικαιούνται ατομικό βιβλιάριο;
Ποιοι δικαιούνται οικογενειακό βιβλιάριο;
Πρέπει ο ασφαλισμένος να μεταβεί στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για να θεωρήσει το οικογενειακό του βιβλιάριο;
Εάν ο ασφαλισμένος είναι πολίτης χώρας που δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση;
Κι αν κάποιος δεν διαθέτει βιβλιάριο υγείας;
Πως μπορώ να ενημερωθώ εάν διαθέτω ασφαλιστική ικανότητα;
Πως γίνεται η θεώρηση των ατομικών και οικογενειακών βιβλιαρίων υγείας;

Τι ενέργειες πρέπει να κάνω προκειμένου να ενημερωθώ για τον Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που μου αποδόθηκε ως ασφαλισμένος του τ. Ο.Π.Α.Δ./Τ.Υ.Δ.Κ.Δ.Υ.
Καταχωρώ τον αριθμό μητρώου που αναγράφεται στο βιβλιάριο του τ. Ο.Π.Α.Δ./Τ.Υ.Δ.Κ.Δ.Υ. που διαθέτω και δεν μπορώ να εντοπίσω τον ΑΜΑ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που μου αποδόθηκε ως ασφαλισμένος του τ. Ο.Π.Α.Δ./Τ.Υ.Δ.Κ.Δ.Υ.
Είμαι ασφαλισμένος του τ. Ο.Π.Α.Δ.-Τ.Υ.Δ.Κ.Δ.Υ. Τι ενέργειες πρέπει να κάνω προκειμένου να ενημερωθώ εάν διαθέτω ασφαλιστική ικανότητα;
Είμαι ασφαλισμένος ΙΚΑ ( ΙΚΑ ή τ. Ο.Π.Α.Δ.-Τ.Υ.Δ.Κ.Δ.Υ.) και έχω απορίες σχετικά με την χορηγηθείσα ασφαλιστική ικανότητα (τη δική μου και των μελών μου). Τι ενέργειες πρέπει να κάνω προκειμένου να κατευθυνθώ σωστά.
 Επιστροφή |  Κορυφή
   
 Όροι Χρήσης   Copyright © 2001-2017 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ