Πιστοποίηση Φορέων για τη Λήψη Βεβαίωσης Ασφαλιστικής Ενημερότητας
Πιστοποίηση Φορέων για τη Λήψη Βεβαίωσης Ασφαλιστικής Ενημερότητας
Πιστοποίηση Φορέων για τη Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας
Εγχειρίδια χρήσης
 
Αρχική σελίδα / Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες / Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς Πιστοποιημένους Φορείς / Πιστοποίηση Φορέων για τη Λήψη Βεβαίωσης Ασφαλιστικής Ενημερότητας
Καλώς ήρθατε στην νέα υπηρεσία πιστοποίησης φορέων για λήψη ασφαλιστικής ενημερότητας μέσω διαδικτύου.

Η υπηρεσία παρέχεται αποκλειστικά στους φορείς του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα, τράπεζες και συμβολαιογράφους οι οποίοι για τις συναλλαγές τους π.χ. χορήγηση δανείου, σύνταξη συμβολαίου κ.λ.π. απαιτούν ασφαλιστική ενημερότητα από τους συναλλασσόμενους.

ΦΟΡΕΙΣ
(Τράπεζες, υπηρεσίες του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα, μη πιστοποιημένοι μέσω fax συμβολαιογράφοι)

Οι φορείς από 14/11/2011 μπορούν να εγγραφούν στη νέα ηλεκτρονική υπηρεσία, ανεξάρτητα εάν είχαν πιστοποιηθεί στην ισχύουσα ηλεκτρονική υπηρεσία μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) και να πραγματοποιήσουν σύμφωνα με τους όρους χρήσης, νέα εγγραφή χρήστη ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:
  • Εγγραφή, προκειμένου να πιστοποιηθούν στην νέα υπηρεσία.
  • Παραλαβή, από οποιοδήποτε Υποκατάστημα - Παράρτημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΥ, ο οποίος είναι απαραίτητος για την ολοκλήρωση της πιστοποίησης,
  • Δημιουργία χρηστών, εφόσον επιθυμούν, οι οποίοι θα έχουν πρόσβαση στην λήψη ασφαλιστικής ενημερότητας, μόλις τεθεί η συγκεκριμένη εφαρμογή σε λειτουργία.
ΗΔΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ
Κατ' εξαίρεση, οι ήδη πιστοποιημένοι συμβολαιογράφοι που λάμβαναν ασφαλιστική ενημερότητα μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax), θα μεταπέσουν στην νέα υπηρεσία και μέσω της επιλογής "Μετάπτωση Συμβ/φων" θα καταχωρήσουν στα σχετικά πεδία
  • Τον ΑΦΜ τους
  • τον πιστοποιημένο αριθμό fax και
  • το PIN τους,
στη συνέχεια θα ορίσουν νέο κωδικό χρήστη και συνθηματικό στην ηλεκτρονική υπηρεσία, θα τους αποδοθεί ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ μέσω του συστήματος, χωρίς να προσέλθουν στις υπηρεσίες μας.
Η ηλεκτρονική υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη γι' αυτούς από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της λήψης ασφαλιστικής ενημερότητας μέσω διαδικτύου.

Η ημερομηνία έναρξης λήψης ασφαλιστικής ενημερότητας μέσω διαδικτύου, θα γνωστοποιηθεί με σχετική ανακοίνωση της Διοίκησης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Οι εργοδότες που είναι εγγεγραμμένοι στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, για την υποβολή Α.Π.Δ., δεν πιστοποιούνται στην παρούσα υπηρεσία, επειδή με τους κωδικούς που ήδη διαθέτουν μπορούν να λαμβάνουν ασφαλιστική ενημερότητα.

Πατήστε για είσοδο στην Πιστοποίηση Φορέων για την Λήψη Βεβαίωσης Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

 Επιστροφή |  Κορυφή
   
 Όροι Χρήσης   Copyright © 2001-2019 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ