Πιστοποίηση Φορέων για την Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας
Πιστοποίηση Φορέων για τη Λήψη Βεβαίωσης Ασφαλιστικής Ενημερότητας
Πιστοποίηση Φορέων για τη Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας
Εγχειρίδια χρήσης
 
Αρχική σελίδα / Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες / Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς Πιστοποιημένους Φορείς / Πιστοποίηση Φορέων για την Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας
Καλώς ήρθατε στη νέα υπηρεσία πιστοποίησης φορέων για την 'Αντληση της "Γνωστοποίησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας" μέσω Διαδικτύου.

Η υπηρεσία παρέχεται αποκλειστικά στα Ν.Π.Δ.Δ. και το Δημόσιο (εποπτεύοντα Υπουργεία των υπηρεσιών του Δημοσίου) που χορηγούν τις πάσης φύσεως παροχές, επιδόματα, οικονομικές ενισχύσεις ή διευκολύνσεις που παρέχει η πολιτεία στα άτομα με Αναπηρία, για τις οποίες απαιτείται πιστοποίηση βαθμού Αναπηρίας από τις Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕ.Π.Α.

Η εν λόγω υπηρεσία απευθύνεται σε δύο κατηγορίες χρηστών:
α) Χρήστες - Διαχειριστές
β) Εσωτερικοί Χρήστες

Ως Χρήστες - Διαχειριστές, ενδεικτικά νοούνται οι κατωτέρω:
 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 • ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

 • ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

 • Ο.Γ.Α.

 • Ο.Α.Ε.Ε - Τ.Ε.Β.Ε.

 • Ε.Τ.Α.Α. (ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ)

 • ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ

 • Ν.Α.Τ.

 • Ε.Τ.Ε.Α.

 • Ε.Τ.Α.Π -Μ.Μ.Ε.

 • ΔΗΜΟΙ


Ως Εσωτερικοί Χρήστες νοούνται υπάλληλοι των Φ.Κ.Α. ή του Δημοσίου που θα χρησιμοποιούν την υπηρεσία, αλλά και οι εποπτευόμενες υπηρεσίες του πιστοποιημένου φορέα ή Υπουργείου.

Οι Χρήστες - Διαχειριστές από 12/11/2013 μπορούν να εγγραφούν - πιστοποιηθούν στη νέα ηλεκτρονική υπηρεσία, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:
 • Εγγραφή προκειμένου να πιστοποιηθούν στη νέα υπηρεσία μέσω της ιστοσελίδας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.*


 • Παραλαβή ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΥ, ο οποίος είναι απαραίτητος για την ολοκλήρωση της πιστοποίησης, από τα εξής σημεία:


  • Για τον Ν.Αττικής είναι η Διοίκηση ΙΚΑ-ΕΤΑΜ- Δ/νση Αναπηρίας και Ι.Ε. (Αγ.Κων/νου 8- 6ος όροφος γρ.610)


  • Για την υπόλοιπη Ελλάδα το πλησιέστερο υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (γρ. Διευθυντή) στο οποίο λειτουργεί Σημείο Υποβολής ΚΕΠΑ (κατάλογος Σημείων Υποβολής ΚΕΠΑ)


 • Ενεργοποίηση του λογαριασμού με τον κλειδάριθμο μέσω της ιστοσελίδας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.


 • Δημιουργία Εσωτερικών Χρηστών από τον Χρήστη - Διαχειριστή, εφόσον απαιτείται, οι οποίοι θα έχουν πρόσβαση στην υπηρεσία με δικό τους κωδικό και συνθηματικό.


*Σε περίπτωση που κατά την εγγραφή, εμφανιστεί το μήνυμα "Το ΑΦΜ δεν είναι έγκυρο", να αποσταλεί μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) στην Δ/νση Αναπηρίας & Ι.Ε στον αριθμό 2105229066, σχετικό αίτημα στο οποίο θα αναγράφεται η Επωνυμία του Φορέα, ΑΦΜ, στοιχεία εκπροσώπου - διαχειριστή, τηλέφωνο επικοινωνίας, email.
Σε οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει κατά τη διαδικασία εγγραφής - πιστοποίησης επικοινωνήστε με το γραφείο άμεσης βοήθειας του ΙΚΑ στο 210 3891280.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Οι υπηρεσίες του Δημοσίου που εποπτεύονται από τα καθ΄ύλην αρμόδια Υπουργεία ή τα Υποκαταστήματα και οι περιφερειακές υπηρεσίες μπορούν να αποκτούν πρόσβαση ως Εσωτερικοί Χρήστες μόνο κατόπιν συνεννόησης με τον Χρήστη - Διαχειριστή από τον εποπτεύοντα φορέα ή Υπουργείο, στον οποίο υπάγονται.

Πατήστε για είσοδο στην Υπηρεσία Πιστοποίησης Φορέων(εγγραφή στην Υπηρεσία).

Πατήστε για είσοδο στην Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας (χρήση Υπηρεσίας κατόπιν Εγγραφής).

 Επιστροφή |  Κορυφή
   
 Όροι Χρήσης   Copyright © 2001-2019 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ