Ηλεκτρονική Υπηρεσία e-ΔΑΠΥ
Ανακοινώσεις
Δήλωση Αναλυτικών Παραστατικών Υγείας Ανοικτής Περίθαλψης
  (ΔΑΠΥ)
Δήλωση Αναλυτικών Παραστατικών Υγείας Κλείστης Περίθαλψης
  (ΔΑΠΥ)
Πιστοποίηση Προμηθευτών Ανοικτής Περίθαλψης
Ηλεκτρονική Υπηρεσία e-ΔΑΠΥ
 
Αρχική σελίδα / Θέματα Υγείας / Ηλεκτρονική Υπηρεσία e-ΔΑΠΥ


Από 01/12/2011 η διαδικτυακή υποβολή των Δηλώσεων Αναλυτικών Παραστατικών Υγείας ΔΑΠΥ Ανοικτής Περίθαλψης θα γίνεται με τους παρακάτω δύο εναλλακτικούς τρόπους:

    Α) Ο προμηθευτής υγείας καταχωρεί τα στοιχεία των παραπεμπτικών διαδικτυακά (on line), μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας e-ΔΑΠΥ.

    Β) Οι προμηθευτές υγείας που διαθέτουν ανεξάρτητες εφαρμογές δημιουργίας των ΔΑΠΥ αποστέλλουν (upload) αρχείο DIAG1.txt, σύμφωνο με τις προδιαγραφές που έχει ορίσει το ΙΚΑ ΕΤΑΜ.Πατήστε για είσοδο στην ηλεκτρονική υπηρεσία e-ΔΑΠΥ.Δείτε εδώ τον αναλυτικό οδηγό που περιγράφει όλες τις λειτουργίες της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας e-ΔΑΠΥ.

Δείτε εδώ τον συνοπτικό οδηγό για τη διαδικασία υποβολής ΔΑΠΥ, μέσω αποστολής (upload) ηλεκτρονικού αρχείου.


 Επιστροφή |  Κορυφή
   
 Copyright © 2001-2013 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ