Γενικά
Γενικά
Δικαιούχοι / Ωφελούμενοι
Πάροχοι
Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης Υποψηφίου Παρόχου
Πιστοποίηση Παρόχων
Ηλεκτρονική Υπηρεσία Παροχής Υπηρεσιών
 
Αρχική σελίδα / Πρόγραμμα Κατ΄Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων / Γενικά
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Με τις διατάξεις του άρθρου 138 του 4052/01.03.2012 θεσμοθετήθηκε το "Πρόγραμμα κατ` οίκον φροντίδας Συνταξιούχων".
Ως φορέας υλοποίησης του Προγράμματος Κατ' Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων ορίσθηκε το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Σκοπός / Περιεχόμενο του Προγράμματος

Σκοπός του Προγράμματος είναι η κατοχύρωση συνθηκών αυτόνομης διαβίωσης των ηλικιωμένων και των αναπήρων συνταξιούχων στην κατοικία τους, ώστε:

  • να εξασφαλισθεί η παραμονή τους στο οικείο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον,

  • να αποφευχθεί η παραπομπή σε δομές κλειστής φροντίδας και

  • να προληφθούν καταστάσεις κοινωνικού αποκλεισμού.

Το Πρόγραμμα έχει ως περιεχόμενο:

  • Την κάλυψη βασικών αναγκών των ωφελούμενων με την οργάνωση και συστηματική παροχή υπηρεσιών κοινωνικής εργασίας, ψυχοκοινωνικής στήριξης, νοσηλευτικής φροντίδας, φυσικοθεραπείας, εργοθεραπείας και οικογενειακής βοήθειας.

  • Την ενημέρωση των εξυπηρετούμενων για τα δικαιώματα τους και την επαφή τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής προστασίας.

  • Τη διευκόλυνση των ωφελουμένων για τη συμμετοχή τους σε θρησκευτικές, πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και κοινωνικές δραστηριότητες. Επιστροφή |  Κορυφή
   
 Όροι Χρήσης   Copyright © 2001-2019 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ