Οδηγός Σύνδεσης Κωδικών
 Ειδικές Περιπτώσεις Ασφάλισης (doc)

Ποσοστά Εισφορών (ΚΠΚ) Ανάλυση Κωδικών Πακέτων Κάλυψης (ΚΠΚ)

 Εως 09/2003

 Από 10/2003 έως 03/2004

 Από 04/2004 έως 05/2004

 Από 06/2004



 Εως 09/2003

 Από 10/2003 έως 03/2004

 Από 04/2004 έως 05/2004

 Από 06/2004



Δώστε μέχρι και τα τρία πρώτα ψηφία του κωδικού σας ΚΑΔ που έχετε από το TAXIS και πατήστε το κουμπί Αναζήτηση.
Κωδικός ΚΑΔ :