ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΟΣ Κ.Α.Δ. ΙΚΑ
  Μπάρ 5540
     
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Κ.Π.Κ. έως 03/2004 Κ.Π.Κ. από 04/2004
229900 'Αλλοι μηχανικοί μ.α.κ. 131 131
232100 Ιατροί εν γένει 129 129
251100 Λογιστές (πτυχιούχοι ΑΕΙ) 101 101
272430 Διερμηνείς-Μεταφραστές 101 101
275040 Μουσικοί πνευστών οργάνων ( ΝΕΟΙ ) 480 480
275050 Μουσικοί πνευστών οργάνων ( ΠΑΛΑΙΟΙ ) 446 446
276010 χορευτές ( ΝΕΟΙ ) 480 480
276020 χορευτές ( ΠΑΛΑΙΟΙ ) 446 446
311100 Τεχνολόγοι φυσικοχημικών επιστημών 101 101
311400 Τεχνολόγοι ηλεκτρονικοί και τηλεπικοινωνιών 101 103
311410 Υπομηχανικοί ηλεκτρονικοί, πτυχιούχοι ΤΕΙ ή άλλων σχολών 101 103
311500 Τεχνολόγοι μηχανολόγοι 101 101
311600 Τεχνολόγοι χημικοί μηχανικοί 101 101
313200 Χειριστές εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών 101 101
323010 Νοσηλευτές σε επιχειρήσεις 105 105
343310 Βοηθοί λογιστών πτυχιούχοι ΤΕΙ ή άλλων σχολών 101 101
343370 Λογιστές (πτυχιούχοι ΤΕΙ) 101 101
343390 Βοηθοί λογιστών (πτυχιούχοι ΑΕΙ) 101 101
348210 Ντισκ τζόκεϋ (disc-jockey) Καλλιτέχνες strip-tease 101 101
348220 Μουσικοί τραγουδιστές ( Νύκτας ) 105 105
348230 Μουσικοί τραγουδιστές ( Ημέρας ) 101 101
348310 Διασκεδαστές (Ακροβάτες, Θηριοδαμαστές, Ζογκλέρ, Ισορροπιστές,Μάγοι Ταχυδακτυλουργοί, Κλόουν, Μίμοι, Υπνωτιστές, Καλλητέχνες Κουκλοθέατρου, Καλλιτέχνες Τσίρκων, Καραγκιοζοπαίχτες κλπ) 101 101
411400 Χειριστές υπολογιστικών μηχανών 101 101
412100 Βοηθοί λογιστηρίου και υπάλληλοι που τηρούν λογιστικά βιβλία 101 101
413110 Αποθηκάριοι (χειρονακτική εργασία) 105 105
413120 Αποθηκάριοι (εργασία γραφείου) 101 101
419000 Λοιποί υπάλληλοι γραφείου 101 101
421110 Ταμίες 101 101
514010 Μάγειροι και προσωπικό χώρου κουζίνας - ψήστης 105 105
514020 Προσωπικό εκτός χώρου κουζίνας (π.χ Μπουφετζής κλπ) 101 101
514030 Τεχνίτης πιτσαδόρος - ψήστης(Ντόνερ - σκαριέρης - μεζετζίδες κλπ) 101 101
515000 Σερβιτόροι 105 105
515001 Αρχισερβιτόροι - Μαιτρ που απασχολούνται με το σερβίρισμα 105 105
515002 Αρχισερβιτόροι - Μαιτρ που δεν απασχολούνται με το σερβίρισμα 101 101
515003 Βοηθοί Σερβιτόροι 101 101
515004 Μπάρμαν 101 101
515005 Ποτηριέρης - Τραπεζοκόμος κλπ 101 101
515010 Σερβιτόροι - αρχισερβιτόροι - Μαιτρ 105 105
515020 Βοηθοί Σερβιτόροι - Μπάρμαν - Ποτηριέρης - Τραπεζοκόμος κλπ 101 101
727010 Ηλεκτρολόγοι εγκαταστάσεων και συναφών ηλεκτρολογικών εργασιών με πτυχίο και άδεια 106 108
727020 Ηλεκτρολόγοι εγκαταστάσεων και συναφών ηλεκτρολογικών εργασιών χωρίς πτυχίο 102 104
742021 ΜΑΘΗΤΕΣ - ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΣΧΟΛΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ Ο.Α.Ε.Δ. (Β.Δ. /6-6-52, Ν.2335/95) 219 219
742022 ΜΑΘΗΤΕΣ - ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΣΧΟΛΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ Ο.Α.Ε.Δ. (Β.Δ. /6-6-52, Ν.2335/95) 223 223
742031 ΜΑΘΗΤΕΣ - ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΣΧΟΛΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ Ο.Α.Ε.Δ. (Β.Δ. /6-6-52, Ν.2335/95) 218 218
742032 ΜΑΘΗΤΕΣ - ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΣΧΟΛΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ Ο.Α.Ε.Δ. (Β.Δ. /6-6-52, Ν.2335/95) 222 222
743010 Αδειούχοι ή πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι πρακτικοί μηχανικοί συντηρηταί βιομηχανικών εγκαταστάσεων και εργασιών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων, εφόσον αυτές διαθέτουν κινητήριες μηχανές με ιπποδύναμη άνω των 40 ίππων 105 105
743020 Ψυκτικοί, εγκαταστάτες, επισκευαστές και συντηρητές ψυκτικών και κλιματιστικών εγκαταστάσεων 101 101
743060 Πρακτικοί μηχανικοί συντηρητες βιομηχανικών εγκαταστάσεων και εργασιών χωρίς αδεια ή πτυχιο ή διπλωμα Πρακτικοί μηχανικοί σε βιοτεχνικές επιχειρήσεις που διαθέτουν κινητήριες μηχανές με ιπποδύναμη κάτω των 40 ίππων 101 101
744010 Ηλεκτροτεχνίτες, εφαρμοστές και συντηρητές ηλεκτρικών μηχανών και εξοπλισμού και βοηθοί ηλεκτροτεχνιτών (με άδεια και πτυχίο) 105 107 108
744020 Ηλεκτροτεχνίτες, εφαρμοστές , συντηρητές ηλεκτρικών μηχανών και βοηθοί ηλεκτροτεχνιτών (ανευ αδείας ή πτυχίου) 101 103 104
882210 Οδηγοί επιβατικών αυτοκινήτων (ΙΧ) 101 101
882290 Οδηγοί οχημάτων σε σταθμούς -παρκαδόροι (υπαίθριους ή εστεγασμένους) 101 101
882310 Οδηγοί λεωφορείων (Πούλμαν) 105 105
882340 Βοηθοί οδηγών αυτοκινήτων (συνοδηγοί) 105 105
882400 Οδηγοί φορτηγών και βαρέων φορτηγών 106 106
882410 Βοηθοί οδηγοί φορτηγών και βαρέων φορτηγών 106 106
913210 Καθαριστές γραφείων και άλλων χώρων (πλήρη απασχόληση) 105 105
913220 Καθαριστές γραφείων και άλλων χώρων (μειωμένη απασχόληση) 101 101
913230 Λαντζέρης 105 105
913240 Λαντζέρης που χρησιμοποιεί ηλεκτρικό πλυντήριο εκτός χώρου κουζίνας 101 101
915120 Διανομείς 101 101
915211 Θυρωρός - Πορτιέρηδες - Ιματιοφύλακες - Λινοθηκάριοι - Βεστιάρια - Φύλακες 101 101
915220 Νυχτοφύλακες 105 105
933372 Πρόσωπα υπαγόμενα στην Επικουρική Ασφάλιση τ. συγχωνευθέντων Επικουρικών ταμείων στο ΕΤΕΑΜ για μισθολογική περίοδο μέχρι 31/05/08 4241 4241
933373 Πρόσωπα υπαγόμενα στην Επικουρική Ασφάλιση τ. συγχωνευθέντων Επικουρικών ταμείων στο ΕΤΕΑΜ ΒΑΡΕΑ για μισθολογική περίοδο μέχρι 31/05/08 4242 4242
933374 Προσωπικό ασφ/νο στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ συγχωνευθέντων επικουρικών ταμείων στο ΕΤΕΑΜ ΜΙΚΤΑ από 01/06/08 241 241
933376 Προσωπικό ασφ/νο στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ συγχωνευθέντων επικουρικών ταμείων στο ΕΤΕΑΜ ΒΑΡΕΑ από 01/06/08 242 242