Η αποστολή του ΚΕΑΟ
Γενικά στοιχεία
Η αποστολή του Κ.Ε.Α.Ο.
Θεσμικό πλαίσιο
Οργάνωση Κ.Ε.Α.Ο.
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες
Επιχειρησιακά Σχέδια
Εκθέσεις Προόδου
Επικοινωνία
 
Αρχική σελίδα / K.E.A.O. / Η αποστολή του ΚΕΑΟ
Η αποστολή του ΚΕΑΟ

To K.E.A.O. επιδιώκει την ενίσχυση των διαδικασιών είσπραξης των οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, η οποία και αναμένεται να συμβάλλει σημαντικά στην αύξηση των εσόδων τους. Με την έννοια αυτή, η δημιουργία του Κ.Ε.Α.Ο. είναι μία σημαντική μεταρρύθμιση στον χώρο της κοινωνικής ασφάλισης, η οποία αποτελούσε από καιρό πάγιο αίτημα για την ενίσχυση της βιωσιμότητας του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης και την εξασφάλιση των παροχών των ταμείων.

Στην κατεύθυνση αυτή, για πρώτη φορά με τη δημιουργία του Κ.Ε.Α.Ο.:
  • Συστηματοποιείται η διαδικασία είσπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών και θεσπίζεται ένας ενιαίος μηχανισμός είσπραξης για όλους τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης που έχουν ενταχθεί στο Κ.Ε.Α.Ο. (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ)


  • Γίνεται προσπάθεια διαχωρισμού των άμεσα εισπράξιμων και μη οφειλών, με συγκεκριμένα κριτήρια, με σκοπό να επικεντρωθούν οι υπηρεσίες στην κατά προτεραιότητα είσπραξη των άμεσα εισπράξιμων οφειλών και να αποτραπεί η κατασπατάληση υλικών και ανθρώπινων πόρων με την επιδίωξη της αναγκαστικής είσπραξης οφειλών με πολύ χαμηλή ή και μηδενική εισπραξιμότητα.


  • Υλοποιούνται νέες σύγχρονες ηλεκτρονικές υπηρεσίες για την πληροφόρηση των οφειλετών, καθώς και για την υποστήριξη ηλεκτρονικών συναλλαγών.


  • Εξασφαλίζεται η κεντρική παρακολούθηση των οφειλετών που έχουν ενταχθεί στο Κ.Ε.Α.Ο., και δημιουργείται το προφίλ του κάθε οφειλέτη με πληροφορίες από το ηλεκτρονικό σύστημα του Κ.Ε.Α.Ο., τη διασύνδεση με το Μητρώο της Γ.Γ.Π.Σ., τα στοιχεία του Γ.Ε.ΜΗ. κλπ. Τα παραπάνω επιτρέπουν την δίκαιη διαχείριση των υποθέσεων βάσει της συμπεριφοράς του οφειλέτη και την εκτέλεση στοχευμένων, κατά περίπτωση, δράσεων για την είσπραξη των οφειλών.


  • Πραγματοποιείται ανάλυση και αξιολόγηση του χαρτοφυλακίου που έχει μεταφερθεί στο Κ.Ε.Α.Ο. βάσει ποιοτικών κριτηρίων με στόχο τον προσδιορισμό των αδυναμιών του συστήματος είσπραξης εισφορών, με την εκμετάλλευση των οποίων εμφανίζονται περιπτώσεις οργανωμένης εισφοροαποφυγής και συστηματικής δημιουργίας οφειλών. Παράλληλα, εντείνεται ο έλεγχος αφερεγγυότητας των Κοινών Επιχειρήσεων που είναι οφειλέτες Κ.Ε.Α.Ο.
 Επιστροφή |  Κορυφή
   
 Όροι Χρήσης   Copyright © 2001-2019 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ