Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες
Γενικά στοιχεία
Η αποστολή του Κ.Ε.Α.Ο.
Θεσμικό πλαίσιο
Οργάνωση Κ.Ε.Α.Ο.
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες
Επιχειρησιακά Σχέδια
Εκθέσεις Προόδου
Επικοινωνία
 
Αρχική σελίδα / K.E.A.O. / Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων, το Κ.Ε.Α.Ο. έχει προχωρήσει στην υλοποίηση διαδικτυακών υπηρεσιών για την πληροφόρηση των οφειλετών, καθώς και για την υποστήριξη ηλεκτρονικών συναλλαγών. Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς οφειλέτες είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ στην ενότητα "Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες > Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς Οφειλέτες".

Μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών δίνεται στους οφειλέτες η δυνατότητα:
  • να λάβουν εξατομικευμένη ενημέρωση για θέματα που τους αφορούν μέσω της υπηρεσίας "Ηλεκτρονική Ενημέρωση Οφειλετών"


  • να έχουν πρόσβαση στον Πίνακα Χρεών τους, στον οποίο εμφανίζονται το σύνολο των βεβαιωμένων οφειλών με τα αναλογούντα πρόσθετα τέλη, μέχρι την τρέχουσα ημερομηνία έκδοσής του


  • να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν την εικόνα των οφειλών τους, μέσω της υπηρεσίας "Ηλεκτρονική Καρτέλα Οφειλέτη". Η υπηρεσία επιτρέπει στους οφειλέτες να δουν μέσω διαδικτύου τη συγκεντρωτική και αναλυτική ανά περίοδο εικόνα των οφειλών τους, τη συγκεντρωτική και αναλυτική εικόνα των καταβολών και την συγκεντρωτική και αναλυτική εικόνα των ρυθμίσεων τους


  • να εξετάσουν εναλλακτικά σενάρια ρύθμισης των οφειλών τους, ανάλογα με τις διατάξεις στις οποίες εμπίπτουν αυτές ("Υπολογισμός Δόσεων Ρύθμισης")


  • να λάβουν την "Ταυτότητα Οφειλέτη", του 20ψήφιου αριθμού που αντιστοιχεί σε κάθε Αριθμό Μητρώου Οφειλέτη (ΑΜΟ) και επιτρέπει την καταβολή των καθυστερούμενων οφειλών στα πιστωτικά ιδρύματα μέσω του συστήματος ΔΙΑΣ


  • να ρυθμίσουν τις οφειλές τους μέσω διαδικτύου και να πληροφορηθούν το απαιτητό κάθε φορά ποσό πληρωμής σε περίπτωση ρύθμισης ή το συνολικό ποσό εξόφλησης της οφειλής τους ("Ρύθμιση Οφειλών")Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες απευθύνονται στους οφειλέτες του Κ.Ε.Α.Ο., καθώς και τους οφειλέτες του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. που δεν έχουν ενταχθεί στο Κ.Ε.Α.Ο.

Για την πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες:
  • οι εργοδότες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ οι οποίοι εμφανίζονται ως ενεργοί στο Μητρώο Εργοδοτών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα χρησιμοποιούν τους κωδικούς πρόσβασης της ηλεκτρονικής υπηρεσίας υποβολής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης.


  • όλοι οι υπόλοιποι οφειλέτες του Κ.Ε.Α.Ο. και του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. θα πρέπει να εγγραφούν (πιστοποιηθούν) στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς οφειλέτες και να λάβουν κωδικό χρήστη και συνθηματικό, μέσω της υπηρεσίας "Πιστοποίηση οφειλετών"

Για να επισκεφτείτε τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες πατήστε εδώ. Επιστροφή |  Κορυφή
   
 Όροι Χρήσης   Copyright © 2001-2019 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ