Θεσμικό πλαίσιο
Γενικά στοιχεία
Η αποστολή του Κ.Ε.Α.Ο.
Θεσμικό πλαίσιο
Οργάνωση Κ.Ε.Α.Ο.
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες
Επιχειρησιακά Σχέδια
Εκθέσεις Προόδου
Επικοινωνία
 
Αρχική σελίδα / K.E.A.O. / Θεσμικό πλαίσιο
Θεσμικό πλαίσιο

  • Ν. 4172/2013, άρθρο 101 περί σύστασης του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΦΕΚ Α' 167/23.7.2013)


  • Υπουργική Απόφαση Φ.80000/οικ.23795/791/5.8.2013: "Καθορισμός στοιχείων της Πράξης Βεβαίωσης Οφειλής για την είσπραξη καθυστερούμενων ασφαλιστικών οφειλών" (ΦΕΚ Β' 2124/28.08.2013)


  • Υπουργική Απόφαση Φ.80000/οικ.25379/312/29.8.2013: "Διαδικασία είσπραξης και ηλεκτρονικής διαχείρισης των οφειλών Κ.Ε.Α.Ο." (ΦΕΚ Β' 2699/23.10.2013)


  • Υπουργική Απόφαση Φ.80000/32195/364/8.11.2013 με θέμα "Διαχωρισμός άμεσα εισπράξιμων και επισφαλών οφειλών από το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών" (ΦΕΚ Β' 2935/20.11.2013)


  • Υπουργική Απόφαση Φ.10021/34047/1007/25.11.2013: "Διάρθρωση, αρμοδιότητες, στελέχωση του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) και άλλα οργανωτικά θέματα ΚΕΑΟ και ΙΚΑ-ΕΤΑΜ" (ΦΕΚ Β' 3073/3.12.2013)


  • Υπουργική Απόφαση οικ.13822/1089/2.5.2014: "Κριτήρια προσδιορισμού των "εισπράξιμων" ληξιπροθέσμων για τη διαβίβαση στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών ( Κ.Ε.Α.Ο.) των οφειλετών του ΙΚΑ?ΕΤAM του ΟΑΕΕ, του ΕΤΑΑ και του ΟΓΑ" (ΦΕΚ Β' 1227/14.05.2014)


  • Υπουργική Απόφαση Φ10021/7131/374/26.3.2015 "Κανονισμός Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.)" (ΦΕΚ Β' 530/03-04-2015)


 Επιστροφή |  Κορυφή
   
 Όροι Χρήσης   Copyright © 2001-2019 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ