Ενέργειες Μείωσης Χρόνου Απονομής Σύνταξης
Ενέργειες Μείωσης Χρόνου Απονομής Σύνταξης
 
Αρχική σελίδα / Θέματα Συντάξεων / Ενέργειες Μείωσης Χρόνου Απονομής Σύνταξης
ΜΕΙΩΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ


Η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, έθεσε πιλοτικά τον Μάϊο του 2009 σε λειτουργία το Κ.Αν. (Κέντρο Ανακεφαλαίωσης Ημερών Ασφάλισης) με άμεσο στόχο την δραστική μείωση του χρόνου απονομής συντάξεων.

Σε πρώτη φάση, Αίτηση καταμέτρησης του χρόνου ασφάλισης μπορούν να υποβάλλουν οι ασφαλισμένοι, οι οποίοι:
  • Θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα και προτίθενται να υποβάλλουν αίτηση για σύνταξη λόγω Γήρατος μέχρι και το τέλος του 2010
  • 'Εχουν αποκλειστική ασφάλιση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
  • Κατοικούν στους Νομούς Αττικής και Κορινθίας.

Ταυτόχρονα με την αίτηση συνυποβάλλονται:
  • Όλα τα πρωτότυπα ασφαλιστικά βιβλιάρια ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
  • Φωτοαντίγραφο του Δελτίου ταυτότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Κ.Αν. (Πατησίων 5) ή στα Τοπικά Υποκ/τα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των Νομών Αττικής και Κορινθίας.

Στο Κέντρο Ανακεφαλαίωσης συγκεντρώνονται όλες οι αιτήσεις, πραγματοποιείται η καταμέτρηση του χρόνου ασφάλισης και αποστέλλεται στην κατοικία του ασφαλισμένου σχετική προσυνταξιοδοτική απόφαση - βεβαίωση. Τα ασφαλιστικά στοιχεία της προαναφερόμενης καταμέτρησης, καταχωρούνται σε Ηλεκτρονικά Αρχεία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Όταν ο ασφαλισμένος υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης, αντλούνται τα επεξεργασμένα στοιχεία από τα Ηλεκτρονικά Αρχεία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, προσμετράται και προστίθεται μόνο ο υπολειπόμενος χρόνος ασφάλισης (από τις Α.Π.Δ.) και εκδίδεται άμεσα η συνταξιοδοτική απόφαση.

Το Κ.Αν. στη φάση της πλήρους λειτουργίας του προβλέπεται να καλύπτει ολόκληρη την Ελλάδα δίνοντας λύση και στο πρόβλημα της διαδοχικής ασφάλισης. Επιστροφή |  Κορυφή
   
 Όροι Χρήσης   Copyright © 2001-2019 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ