Ενημέρωση σχετικά με τη χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος από το Ταμείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑ.Π.Ι.Τ.)
Δελτία Τύπου
Εγκύκλιοι &
Γενικά 'Εγγραφα
Νέα/Ανακοινώσεις
 
Αρχική σελίδα / Ανακοινώσεις / Δελτία Τύπου / Ενημέρωση σχετικά με τη χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος από το Ταμείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑ.Π.Ι.Τ.)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΤΑ.Π.Ι.Τ.
ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
(ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ)
ΕΔΡΑ: ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 58
ΑΘΗΝΑ - Τ.Κ. 106 79
Γραφείο Προέδρου
Τηλέφωνο: 210 3676811/814
FAX: 210 3676915
Αθήνα 31/01/2011
Αριθ. Πρωτ. ΓΠ οικ/454


ΘΕΜΑ: "Ενημέρωση σχετικά με τη χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος από το Ταμείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑ.Π.Ι.Τ.)"


Το Ταμείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑ.Π.Ι.Τ.) δημιουργήθηκε με το Ν. 3655/2008 (συγχωνεύσεις Ταμείων). Στο ΤΑ.Π.Ι.Τ. εντάχθηκαν, με πλήρη οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια, οι κάτωθι προνοιακοί Τομείς που σκοπό έχουν την καταβολή εφάπαξ βοηθήματος στους ασφαλισμένους τους και στα μέλη της οικογένειάς τους κατά τα προβλεπόμενα από τις καταστατικές τους διατάξεις:

 1. ΤΑΠΕΜ (Ταμείο Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου)
 2. ΤΑΠΠΕΛ (Ταμείο Πρόνοιας Προσωπικού Εταιρειών Λιπασμάτων)
 3. ΤΕΑΠΕΤ (Κλάδος Πρόνοιας του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιρειών Τσιμέντων)
 4. ΤΑΠΕΑΠΙ (Κλάδος Πρόνοιας του Ταμείου Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδρομιών)
 5. ΤΕΑΥΕΚ ( Κλάδος Πρόνοιας του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων)
 6. ΤΕΑΥΦΕ (Κλάδος Πρόνοιας του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών)
 7. ΤΑΞΥ (Κλάδος Πρόνοιας του Ταμείου Ασφάλισης Ξενοδοχοϋπαλλήλων)
 8. ΤΑΠΕΛ (Κλάδος Πρόνοιας των Λιμενεργατών του Ταμείου Πρόνοιας Εργαζομένων στα Λιμάνια)
 9. ΤΑΠΕΛ (Κλάδος Πρόνοιας Υπαλλήλων ΟΛΠ του Ταμείου Πρόνοιας Εργαζομένων στα Λιμάνια)
 10. ΤΠΠΟΕΘ ( Κλάδος Πρόνοιας του Ταμείου Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισμού Εθνικού Θεάτρου)
 11. ΤΠΠΟΥΘ (Ταμείο Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισμού Υδρεύσεως Θεσσαλονίκης)
 12. ΤΠΠΟΛΘ (Ταμείο Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισμού Λιμένος Θεσ/κης).
Επομένως οι ασφαλισμένοι σε αυτούς τους Τομείς - εργασιακούς κλάδους δικαιούνται εφάπαξ αποζημίωση.

Επισημαίνουμε ότι με το άρθρο 40, παρ 1 και 2 του Ν.3863/2010 "Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και Συναφείς Διατάξεις" θεσπίζονται τα εξής: "1. Από 1.1.2011 η καταβολή των συντάξεων του συνόλου των παροχών, των αποδοχών των υπαλλήλων και των λοιπών πληρωμών των Ασφαλιστικών Φορέων διενεργείται υποχρεωτικά με πίστωση λογαριασμών πληρωμών Τράπεζας ή ΕΛΤΑ, με δικαίωμα επιλογής από τον δικαιούχο. Επίσης, από 1.1.2011 η είσπραξη των ασφαλιστικών εισφορών διενεργείται υποχρεωτικά μέσω τραπεζικού συστήματος ή ΕΛΤΑ. 2. Από 1.7.2011 οι αποδοχές των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα κατατίθενται από τους εργοδότες ταυτόχρονα και συνολικά με τις ασφαλιστικές εισφορές και το φόρο μισθωτών υπηρεσιών σε τράπεζα και μεταφέρονται και αποδίδονται από αυτή στους λογαριασμούς των δικαιούχων μισθωτών, στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και το Δημόσιο, αντίστοιχα. Για το σκοπό αυτόν κάθε υπόχρεη επιχείρηση υπογράφει σχετική σύμβαση με τράπεζα που επιλέγει."

Περισσότερες πληροφορίες μπορεί να αντλήσει κάθε ενδιαφερόμενος, είτε πρόκειται για επιχείρηση-εργοδότη, είτε για εργαζόμενο, από την ιστοσελίδα www.tapit.gr και από το "Κέντρο Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων ΤΑ.Π.Ι.Τ. (Κ.Ε.Α.)", στο ισόγειο του κτιρίου του ΤΑ.Π.Ι.Τ., Ακαδημίας 58.

Η Πρόεδρος     

Λαμπρινή Καρπούζου
 Επιστροφή |  Κορυφή
   
 Όροι Χρήσης   Copyright © 2001-2018 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ