Συμβάσεις με ιατρικό και οδοντιατρικό προσωπικό για Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα , Νότιο Αιγαίο & Κεντρική Μακεδονία
Δελτία Τύπου
Εγκύκλιοι &
Γενικά 'Εγγραφα
Νέα/Ανακοινώσεις
 
Αρχική σελίδα / Ανακοινώσεις / Νέα/Ανακοινώσεις / Συμβάσεις με ιατρικό και οδοντιατρικό προσωπικό για Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα , Νότιο Αιγαίο & Κεντρική Μακεδονία
ΑΔΑ: 4ΑΓΤ4691ΩΓ-Ζ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 &15 του άρθρου 27 του Ν. 3232/04, Ν.3302/04, Ν.3518/06 και Ν.3846/10 προκειμένου να καλύψει άμεσες και επιτακτικές ανάγκες, θα συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου για 12 μήνες με ιατρούς - οδοντιάτρους διαφόρων ειδικοτήτων για την παροχή περίθαλψης στους ασφαλισμένους του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, για 27 ώρες απασχόλησης την εβδομάδα σε ωράριο που θα συμφωνείτε από τον συμβαλλόμενο και τον Διευθυντή της Μονάδας και με συνολική αμοιβή 21.600 Ευρώ ανεξαρτήτως περιστατικών, καταβαλλόμενη σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, ως κατωτέρω:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
Ν.Μ.Υ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ
1
 ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
1
 ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ
1
 ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ
1
 ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
1
 ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ
1
 ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
1
Τ.Μ.Υ. ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ΑΓΡΙΝΙΟΥΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ
1
 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
2
 ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
2
 ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
1
 ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
1
 ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ
1
 ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
1
 ΩΡΛ
1
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΑΣΤΑΚΟΥ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
1
ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΘΕΡΜΟΥ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
1
ΥΠΟΚ/ΜΑ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
2
 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ
1
 ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
1
 ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ
1
 ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ
1
 OΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ
1
 ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
1
 ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
1
 ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ
1
 ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ
1
 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
1
Ν.Μ.Υ. ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ΠΑΤΡΑΣΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
2
 ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ
1
 ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ
2
 ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ
2
 ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ
1
 ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
1
 ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
1
 ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
1
 ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ
1
 Ω.Ρ.Λ.
1
Τ.Μ.Υ. ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ΑΓ. ΑΛΕΞΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ
1
 ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ
1
 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ
1
 ΝΕΦΡΟΛΟΓΟΣ
1
 ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
2
 ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ
1
 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΗΣ (με εξειδίκευση στον Μαγνήτη)
1
Τ.Μ.Υ. ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ΑΝΩ ΠΟΛΗΣ ΠΑΤΡΩΝΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
1
 ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ
2
 ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
1
 ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ
1
 ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ
1
Τ.Μ.Υ. ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ΑΙΓΙΟΥΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ
1
 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ
1
 ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ
1
 ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ
1
 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΗΣ
1
 ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
1
Ν.Μ.Υ. ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ΠΥΡΓΟΥΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
2
 ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ
1
 ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ
1
 ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ
2
 ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
1
 ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ
1
 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ
1
ΥΠΟΚ/ΜΑ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ - ΓΙΑ ΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΙΑΤΡΕΙΑΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ
2
 ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
1
 ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
1
 ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ
1
 ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ
1
 ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ
1
 ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ
1
 ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ή ΓΕΝΙΚΗΣ
1
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ή ΓΕΝΙΚΗΣ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
1
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ή ΓΕΝΙΚΗΣ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
1
ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ΒΑΡΔΑΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ή ΓΕΝΙΚΗΣ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
1


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
Ν.Μ.Υ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΝΑΥΠΛΙΟΥΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ
1
 ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
1
 ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ
1
 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ
1
 ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ
1
 ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
1
 ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
2
 ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ
2
 ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
1
 ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ
1
ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΙΑΤΡΕΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
1
 ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ
1
 ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
1
 ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ
1
Τ.Μ.Υ. ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ΑΡΓΟΥΣΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
1
 ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ
1
 ΩΡΛ
1
 ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ
1
Ν.Μ.Υ. ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ΤΡΙΠΟΛΗΣΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΗΣ
1
 ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ
1
 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ
1
 ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ
1
 ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
1
 ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ
1
ΥΠΟΚ/ΜΑ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΙΑΤΡΕΙΑΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ
1
 ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
1
 ΩΡΛ
1
 ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ
1
Ν.Μ.Υ. ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ΚΟΡΙΝΘΟΥΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ
1
 ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
1
 ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ
2
 ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ
1
 ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
1
 ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ή ΓΕΝΙΚΗΣ
1
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ή ΓΕΝΙΚΗΣ
1
Τ.Μ.Υ. ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ΚΙΑΤΟΥΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
1
 ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
1
 ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ
1
 ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ
1
 ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
1
ΥΠΟΚ/ΜΑ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΣΠΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΙΑΤΡΕΙΑΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
1
 ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ
1
 ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ
1
 ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
1
 ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ
1
 ΩΡΛ
1
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΚΑ - ΜΟΛΑΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
1
Ν.Μ.Υ. ΙΚΑ- ΕΤΑΜ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
1
 ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ
1
 ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ
1
 ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ
1
 ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
1
 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ
1
 ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
1
 ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ
1
 ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ
1
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ΠΥΛΟΥ ΣΤΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
1
ΥΠΟΚ/ΜΑ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΙΑΤΡΕΙΑΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
1
 ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
1
 ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
1
 ΩΡΛ
1
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
1


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
Ν.Μ.Υ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΛΕΙΒΑΔΙΑΣΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ
1
 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ
1
 ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
1
 ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ
1
 ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ
1
 ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ
1
 ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
2
 ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
1
ΥΠΟΚ/ΜΑ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
2
 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ
1
Τ.Μ.Υ. ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ΘΗΒΑΣΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ
1
 ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
1
 ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
2
 ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
1
Τ.Μ.Υ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
1
 ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ
1
 ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ
1
 ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ
1
 ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ
1
 ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
1
 ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
1
 ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ
1
 ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
1
 ΩΡΛ
1
ΥΠΟΚ/ΜΑ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ
1
 ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ
1
 ΩΡΛ
1
Ν.Μ.Υ. ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ΧΑΛΚΙΔΑΣΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ
1
 ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
1
 ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ
1
 ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ
1
 ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ
1
 ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ
1
 ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
1
ΠΕΡΙΟΧΗ - ΑΡΤΑΚΗΣ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
1
ΠΕΡΙΟΧΗ - ΕΡΕΤΡΙΑΣ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
1
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΚΑ ΕΤΑΜ - ΛΙΜΝΗΣ - ΙΔ. ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ
1
ΥΠΟΚ/ΜΑ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ
1
 ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ
1
 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ
1
 ΩΡΛ
1
 ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
1
ΥΠΟΚ/ΜΑ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ΚΥΜΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΙΑΤΡΕΙΑΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
1
 ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
1
 ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ
1
 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
1
 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ
1
ΥΠΟΚ/ΜΑ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΙΑΤΡΕΙΑΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
1
 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ
1
 ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ
1
 ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
1
 ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ
1
ΥΠΟΚ/ΜΑ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ
1
 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
1
 ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ
1
 ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
1
 ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
1
 ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ
1
 ΩΡΛ
1
 ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ
1
 ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
1
Ν.Μ.Υ. ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ΛΑΜΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΗΣ
1
 ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ
1
 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ
1
 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ - Σ.Π.Μ.Π.
1
 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ
1
 ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ
1
 ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ
1
 ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ
1
 ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ
1
 ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
1
 ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
1
 ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ
1
 ΩΡΛ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
1
 ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
1
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
1
ΤΟΠ . ΥΠ/ΜΑ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΙΔ. ΙΑΤΡΕΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
1
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ΔΟΜΟΚΟΥ ΙΔ. ΙΑΤΡΕΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
1
ΥΠΟΚ/ΜΑ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ
1
 ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
1
 ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ
1
 ΩΡΛ
1
ΠΑΡ/ΜΑ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
1
ΠΑΡ/ΜΑ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΛΑΡΥΜΝΑΣ ΙΔ. ΙΑΤΡΕΙΟΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ
1
Ν.Μ.Υ. ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ΑΜΦΙΣΣΑΣΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ
1
 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ
1
 ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
1
 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ
1
 ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
2
 ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ
1
 ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ
1


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΥΠΟΚ/ΜΑ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ΘΗΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΙΑΤΡΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ
1
 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ
1
 ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
1
 ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ
1
 ΩΡΛ
1
 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ
1
ΥΠΟΚ/ΜΑ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ΠΑΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΙΑΤΡΕΙΑΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ
1
 ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
1
 ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ
1
ΥΠΟΚ/ΜΑ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ΝΑΞΟΥ ΓΙΑ Τ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ
1


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
B' ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ
2
Ν.Μ.Υ. ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΗΣ
1


Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση - δήλωση εντός προθεσμίας που αρχίζει από 21- 04- 2011 και λήγει την 05- 05 - 2011. Οι αιτήσεις - δηλώσεις θα αποστέλλονται ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, προς τη Διοίκηση του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. και στη Διεύθυνση: Ι.Κ.Α. Τ.Θ. 34215, 10210 ΑΘΗΝΑ
Τα έντυπα των αιτήσεων - δηλώσεων μπορούν να τα παραλάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τις κατά τόπους Μονάδες Υγείας & Υποκαταστήματα του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. ή από την ιστοσελίδα του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. www.ika.gr
Παλαιότερες αιτήσεις που έχουν υποβληθεί προ της παρούσας πρόσκλησης δε θα λαμβάνονται υπόψη, καθώς και οι αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά την εκπνοή της προθεσμίας.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται κατά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και όχι με την υποβολή της αίτησης.
Για σχετικές πληροφορίες: 210-5215000 - Τμήμα Υπηρεσιακής Κατάστασης Ιατρών.


ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.
 Επιστροφή |  Κορυφή
   
 Όροι Χρήσης   Copyright © 2001-2020 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ