ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΕΤΟΥΣ 2007 ΣΕ ΟΡΚΩΤΟ ΕΛΕΓΚΤΗ - ΛΟΓΙΣΤΗ
Δελτία Τύπου
Εγκύκλιοι &
Γενικά 'Εγγραφα
Νέα/Ανακοινώσεις
 
Αρχική σελίδα / Ανακοινώσεις / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΕΤΟΥΣ 2007 ΣΕ ΟΡΚΩΤΟ ΕΛΕΓΚΤΗ - ΛΟΓΙΣΤΗ
  Αθήνα, 21 Μαϊου 2012


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΕΤΟΥΣ 2007 ΣΕ ΟΡΚΩΤΟ ΕΛΕΓΚΤΗ - ΛΟΓΙΣΤΗ


Το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ προτίθεται να προβεί στη διενέργεια δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή με αντικείμενο την υλοποίηση του έργου "ΔIΑΧΕIΡIΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΙΑΣ (1) ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ ΕΤΑΜ (2007)" σύμφωνα με το άρθρο 84 του Ν. 2084/92.

Δεδομένου ότι στο παρελθόν δεν έχει διενεργηθεί παρόμοιος διαχειριστικός έλεγχος στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και επομένως δεν είναι ευκρινές το περιβάλλον του έργου, λόγω του όγκου των δεδομένων και της διασποράς των διαχειριστικών αρχείων το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ καλεί τους ενδιαφερόμενους να προσέλθουν στην Οικονομική Διεύθυνση προκειμένου να καταθέσουν ερωτήματα, προτάσεις ή/και παρατηρήσεις για το εν λόγω έργο.

Στη συνέχεια το ΙΚΑ ΕΤΑΜ θα ενημερώσει συλλογικά τους συμμετέχοντες προκειμένου να αποκτήσουν επαρκή κατανόηση της εργασίας που καλούνται να επιτελέσουν.

Μετά από αυτό το αρχικό στάδιο εκδήλωσης ενδιαφέροντος διάρκειας 20 ημερών (από 21-5-2012 έως 18-6-2012) από την ανάρτησή του στο διαδικτυακό τόπο του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, θα προκύψει το τελικό κείμενο των τεχνικών προδιαγραφών, οι οποίες θα τεθούν σε Δημόσια Διαβούλευση.


Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με το περιβάλλον του έργου θα παρέχονται από τον Δ/ντή Οικ. Υπηρεσιών και τα Τμήματα Προϋπολογισμού και Γεν. Λογιστηρίου της Διεύθυνσης Οικ. Υπηρεσιών του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, Αγ. Κων/νου 8, 10241, 7ος όροφος, γραφεία 704 και 715, τηλ 210 5215431 & 210 5215125.

Επισυνάπτεται ο τελευταίος εγκεκριμένος ισολογισμός του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ έτους 2006.

 Επιστροφή |  Κορυφή
   
 Όροι Χρήσης   Copyright © 2001-2018 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ