Εισήγηση του Υποδιοικητή IKA-ETAM  κ. Διονύση Πατσούρη στο Συνέδριο της Ε.Σ.Α.με.Α 24-25 Νοεμβρίου 2014
Δελτία Τύπου
Εγκύκλιοι &
Γενικά 'Εγγραφα
Νέα/Ανακοινώσεις
 
Αρχική σελίδα / Ανακοινώσεις / Εισήγηση του Υποδιοικητή IKA-ETAM  κ. Διονύση Πατσούρη στο Συνέδριο της Ε.Σ.Α.με.Α 24-25 Νοεμβρίου 2014
  Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2014Εισήγηση του Υποδιοικητή IKA-ETAM
κ. Διονύση Πατσούρηστο Συνέδριο της Ε.Σ.Α.με.Α (24-25 Νοεμβρίου 2014)

"Κοινωνική Προστασία - Πρόνοια και Ατομα με Αναπηρία: Υπό το πρίσμα της

Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία σε

περίοδο οικονομικής κρίσης".


Τίτλος εισήγησης:
"Απολογισμός λειτουργίας των ΚΕ.Π.Α. - Προοπτικές"


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕ.Π.Α. - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣΘεσμός ΚΕ.Π.Α.
Από την έναρξη λειτουργίας του θεσμού των ΚΕ.Π.Α. (01/9/11) το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κλήθηκε να διαχειριστεί ένα πολύπλοκο και πολυσύνθετο έργο με πλήθος δυσκολιών, κυρίως εξαιτίας του μεγέθους του εγχειρήματος και του πλήθους των παραγόντων που συνεργούν και επηρεάζουν το τελικό παραγόμενο αποτέλεσμα.

Το όλο εγχείρημα επιδεινώθηκε εξαιτίας του ότι δεν προβλέφθηκε ένα αναγκαίο μεταβατικό στάδιο για:
 • την οργάνωση και τον ενδελεχή σχεδιασμό των κανονιστικών διατάξεων που θα οριοθετούσαν εξαρχής και με σαφήνεια το περιβάλλον ένταξης του συνόλου των διαδικασιών λειτουργίας του νέου θεσμού και
 • την υποχρέωση προσαρμογής και εναρμόνισης της εφαρμοστέας από τους ΦΚΑ και τις υπηρεσίες του Δημοσίου νομοθεσίας στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των ΚΕ.Π.Α. και στις νέες ρυθμίσεις του Ενιαίου Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας [Ε.Π.Π.Π.Α.], βάσει των οποίων εκδίδονται οι γνωματεύσεις των Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α.
Αποτέλεσμα των ανωτέρω ήταν η συσσώρευση στα ΚΕ.Π.Α. αφενός όλων των μέχρι τότε υφιστάμενων εκκρεμοτήτων των διαφόρων φορέων πιστοποίησης και αφετέρου η πανσπερμία διατάξεων και προϋποθέσεων χορήγησης διαφόρων παροχών στους αδύναμους και τους αναπήρους (σε άτομα με ειδικές ανάγκες).Οργάνωση λειτουργίας ΚΕ.Π.Α.
Στο πλαίσιο αυτό συστήθηκαν - οργανώθηκαν Γραμματείες ΚΕ.Π.Α. σε 50 αρχικά σημεία - Υποκ/τα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ - σήμερα είναι 61. Για τη διοικητική υποστήριξη των ΚΕ.Π.Α. πανελλαδικά απασχολούνται περισσότεροι από 400 διοικητικοί υπάλληλοι του ΙΚΑ
 • Υποβολή αιτημάτων σε όλα τα Υποκ/τα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εκτός Λεκανοπεδίου Αττικής που τα αιτήματα κατατίθενται σε 11 Υποκ/τα.
Πραγματοποιούνται Υ.Ε και σε περιοχές που δε λειτουργούν Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας για την αποφυγή ταλαιπωρίας και οικονομικής επιβάρυνσης των ατόμων με αναπηρία. (Επιτροπές ή εξέταση κατ΄ οίκον περιστατικών στην Κάλυμνο, στη Λέρο, στην Κω, στους Λειψούς, στην Κεφαλονιά, στη Λευκάδα, στην Ανδρο, στην Πάρο, στη Μύκονο, στη Νάξο, στην Τήνο, στη Μύκονο, στην Αίγινα, στη Σαλαμίνα, στη Λήμνο, στα Κύθηρα, στη Σαμοθράκη, στη Θάσο, στην Αμφισσα, στο Ναύπλιο και στο Διδυμότειχο)Στελέχωση Ειδικού Σώματος Ιατρών
 • Με την έναρξη εφαρμογής των ΚΕ.Π.Α. --> 480 ιατροί, οι οποίοι ήταν ελάχιστοι για να αντιμετωπίσουν τους υφιστάμενους όγκους εκκρεμοτήτων.
Για τη στελέχωση του Ειδικού Σώματος απαιτείται η προηγούμενη εκπαίδευση των ιατρών και η αξιολόγησή τους από επταμελή επιτροπή.

Σχεδιάστηκαν και πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικές δράσεις πανελλαδικά ώσπου να καταλήξουμε στη σημερινή δυναμικότητα του Ειδικού Σώματος.     
 • Σήμερα το Ειδικό Σώμα αποτελείται από 1825 ιατρούς του πρώην ΕΟΠΥΥ και 151 ιδιώτες ιατρούς.


Απολογιστικά στοιχεία λειτουργίας των Υ.Ε. ΚΕ.Π.Α.
Μέχρι τις 31-10-2014:
 • Έχουν εισαχθεί 426.150 αιτήματα προς εξέταση και υπεβλήθησαν 54.598 ενστάσεις (από ασφαλισμένους 51.843 - από φορείς 2.755)
 • Έχουν προγραμματιστεί 35.967 επιτροπές (660.818 περιστατικά)
 • Εκδόθηκαν 437.735 οριστικές αποφάσεις
 • Ακυρώθηκαν 5.474 επιτροπές (109.124 περιστατικά) λόγω:
  • μη προσέλευσης ιατρών σε προγραμματισμένες υγειονομικές επιτροπές (ιδίως κατά το πρώτο διάστημα λειτουργίας των ΚΕ.Π.Α),
  • επίσχεσης εργασίας στη Βόρεια Ελλάδα (από 10/06/2013-02/08/2013 με 383 ακυρωμένες επιτροπές και 8.426 περιστατικά),
  • απεργίας διαρκείας των ιατρών (από 25/11/2013-31/03/2014 με 3.062 ακυρωμένες επιτροπές και 65.160 περιστατικά)
 • Αναπέμφθηκαν σε άλλες ειδικότητες 38.132 περιστατικά (πλήθος αιτούντων δηλώνουν πάνω από τρεις παθήσεις προς εξέταση, π.χ παθολογική, ορθοπεδική, ουρολογική και ψυχιατρική)
 • Ανεβλήθησαν λόγω ελλειπόντων δικαιολογητικών 23.981 περιστατικά
 • Δεν προσήλθαν σε προγραμματισμένες επιτροπές 66.949 περιστατικά (αδυναμία προσέλευσης τη συγκεκριμένη ημερομηνία που είχαν προγραμματιστεί ή αδυναμία επικοινωνίας με τον ενδιαφερόμενο)


Από το σύνολο των εισερχομένων αιτημάτων (μέχρι 31/10/2014) ενδεικτικά αναφέρω ότι:

 • 140.910 αφορούσαν αιτήματα για απονομή και παράταση σύνταξης
 • 83.145αφορούν αιτήματα για φορολογική χρήση
 • 165.465αφορούν αιτήματα για προνοιακά επιδόματα

 • Τα υπόλοιπα αφορούν διάφορα άλλα αιτήματα.

  Επισημαίνεται, ότι οι ΔΟΥ απαιτούν επανεξέταση όσων είχαν ιατρικές γνωματεύσεις επ΄ αόριστον, εκδοθείσες πριν την 01/09/2011 για:
   • απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος,
   • απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας ή και τα τέλη ταξινόμησης


  Καταγραφή αποτελεσμάτων οριστικών αποφάσεων

  Ποσοστό    αναπηρίας                          Ποσοστό επί του συνόλου των αποφάσεων
  0-49 %     -->   67.068                                              15,32%
  50-66%    -->   83.214                                              19,01%
  67-79%    --> 154.825                                              35,37%    --->   84,68%
  80-100%  --> 132.628                                              30,30%
                         437.735

  Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η πιστοποίηση της αναπηρίας γίνεται βάσει του Ενιαίου Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας (Ε.Π.Π.Π.Α.) που έχει συνταχθεί από την Επιστημονική Κοινότητα. Προ της σύστασης των ΚΕ.Π.Α. η πιστοποίηση αυτή γινόταν με διάφορους τρόπους και ανάλογα με τους φορείς. Οι γιατροί του Ειδικού Σώματος, που στελεχώνουν τις υγειονομικές επιτροπές, κρίνουν και πιστοποιούν την αναπηρία με βάση το ανωτέρω κανονιστικό πλαίσιο, με το οποίο προσδιορίζεται κατά πάθηση το ανάλογο ποσοστό αναπηρίας και κατά την ιατρική τους κρίση. Κατά συνέπεια, οι όποιες διαφοροποιήσεις στις κρίσεις των υγειονομικών Επιτροπών οφείλονται στη διαφορετικότητα των πλαισίων λειτουργίας τους, σε καμία όμως περίπτωση σε οδηγίες για διατεταγμένες περικοπές συντάξεων και επιδομάτων.

  Επισημαίνεται, ότι οι αποφάσεις των Υγειονομικών Επιτροπών υπόκεινται σε διαδικασία δειγματοληπτικού ελέγχου. Καταγράφονται οι αποφάσεις και γίνεται στατιστική καταγραφή των αποτελεσμάτων.  Περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης
  Από την έναρξη λειτουργίας του θεσμού και μέχρι το α΄ πεντάμηνο του 2014 τα εκκρεμή αιτήματα κυμαίνονταν από 65-70.000.
  • 12.659 εκκρεμή αιτήματα έως 21/11/2014 (το μικρότερο υπόλοιπο από ενάρξεως λειτουργίας)
  • 11.000 κατά μέσο όρο εισερχόμενα αιτήματα ανά μήνα
  • 1.500 προγραμματισμένες επιτροπές και 22.000-29.000 προγραμματισμένα περιστατικά ανά μήνα κατά μέσο όρο το τελευταίο εξάμηνο.


  Από το σύνολο των 12.659 εκκρεμών περιστατικών τα 6.678(53%) αφορούν: 2.241 (18%) ψυχιατρικά, 2.855 νευρολογικά (23%), 1.582 καρδιολογικά (12%).

  Ο προγραμματισμός των Υ.Ε. γίνεται 40-60 ημέρες περίπου πριν την πραγματοποίησή τους για την εύρυθμη λειτουργία των Μονάδων Υγείας. Αυτό σημαίνει ότι κατά κανόνα με την υποβολή του αιτήματος γίνεται αυτόματος προγραμματισμός.

  Τα αιτήματα εξετάζονται σε 1-3 μήνες στο Λεκανοπέδιο Αττικής (για όλες τις ειδικότητες), 2-4 μήνες για όλες τις ειδικότητες στη Θεσσαλονίκη. Για την υπόλοιπη χώρα, ο χρόνος αναμονής για Α.Υ.Ε. κυμαίνεται από 2- 3 μήνες για όλες τις παθήσεις πλην των επίμαχων (νευρολογικών - ψυχιατρικών) που υπερβαίνουν το τρίμηνο. Για τις Β.Υ.Ε. ο χρόνος αναμονής είναι μεγαλύτερος εξαιτίας του περιορισμού συμμετοχής των ιατρών που εξέτασαν στην Α.Υ.Ε.

  Κατά κανόνα τα αιτήματα με τη μεγαλύτερη καθυστέρηση αφορούν εφορία, θέσεις στάθμευσης κ.λ.π. καθότι έχει δοθεί προτεραιότητα στις απονομές και παρατάσεις συντάξεων και σε αιτήματα για χορήγηση προνοιακών επιδομάτων.  Εφαρμογή δράσεων που βελτιώνουν τη λειτουργία των ΚΕ.Π.Α.

  Έχουν υλοποιηθεί:
  • Συγκέντρωση όλων σχεδόν των υγειονομικών επιτροπών Αττικής στην Πειραιώς 181 για την αποφυγή αναπομπών.
  • κατάργηση διαδικασίας προελέγχου ιατρικών φακέλων (Ν. 4144/2013) και εφαρμογή από 01/12/2013 της υποχρεωτικής κατάθεσης "Εισηγητικού Φακέλου Παροχών Αναπηρίας". Επιτεύχθηκε σημαντική μείωση του χρόνου αναμονής των προς εξέταση περιστατικών.


  Βρίσκονται στο στάδιο της τελικής υλοποίησης

  • Αμεσα θα προκηρυχθεί Διεθνής Ανοικτός Διαγωνισμός με αντικείμενο "Επιχειρησιακός σχεδιασμός και Πληροφοριακό Σύστημα Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ)". Με την ολοκλήρωσή του ενδεικτικά θα επιτευχθεί:
   • διασύνδεση του μηχανογραφικού συστήματος με όλους του Φ.Κ.Α.
   • πλήρης αυτοματοποίηση του προγραμματισμού των επιτροπών
   • άμεσος έλεγχος των αποδιδόμενων ποσοστών αναπηρίας
   • online εκπαίδευση ιατρών και γραμματέων ΚΕ.Π.Α.

  • Δυνατότητα ηλεκτρονικής κατάθεσης αίτησης και παρακολούθησης της πορείας της. Ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τόσο για την ημερομηνία εξέτασης όσο και για τυχόν μεταβολές που θα αφορούν τα αιτήματα. (θα τεθεί σύντομα σε εφαρμογή)
  • Διαδικτυακή άντληση ιατρικών γνωματεύσεων από Πιστοποιημένους Φ.Κ.Α., Δήμους και λοιπούς φορείς. Μετά την ολοκλήρωση της πιστοποίησης των εμπλεκομένων φορέων οι γνωματεύσεις θα διακινούνται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο. Έτσι θα εξαλειφθεί η πλαστότητα γνωματεύσεων (μέχρι τώρα έχουν αποκαλυφθεί πάρα πολλές), και θα αποφευχθούν άσκοπες μετακινήσεις των ατόμων με αναπηρία
  Διαπιστώσεις

  Με τη συμπλήρωση τριών χρόνων λειτουργίας των ΚΕ.Π.Α., διαπιστώσαμε στην πράξη ότι ο κατακερματισμός των διατάξεων ανά ΦΚΑ ή Υπηρεσία του Δημοσίου χορήγησης των κάθε είδους παροχών αναπηρίας, οι περισσότερες των οποίων δεν έχουν επικαιροποιηθεί ή εξορθολογιστεί επί δεκαετίες αποτελεί μέχρι σήμερα βασική παθογένεια του συστήματος πιστοποίησης της αναπηρίας στη χώρα μας, που οδηγεί σε στρέβλωση της έννοιας της αναπηρίας αλλά και στην καταστρατήγηση στην πλειοψηφία των περιπτώσεων του νομικού πλαισίου χορήγησης των εν λόγω παροχών.

  Εξαιτίας του υφιστάμενου πλαισίου λειτουργίας και υπό την παρούσα οικονομική συγκυρία (ύφεση - ανεργία κ.λ.π.), μεγάλος αριθμός συνανθρώπων μας επιχειρούν να πιστοποιήσουν με κάθε τρόπο κάποιας μορφής αναπηρία των ίδιων ή των μελών οικογενείας τους επιδιώκοντας την εξασφάλιση μέσων βιοπορισμού ή πρόσθετης οικονομικής εξασφάλισης και λήψης φοροαπαλλαγών και κάθε είδους ελαφρύνσεων ή διευκολύνσεων παρέχει η πολιτεία στα άτομα με αναπηρία.

  Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι σύμφωνα με δημοσιεύματα του τύπου, οι μελετητές του ΚΕΠΕ (Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών) για το ασφαλιστικό καταγράφουν ότι ¨οι συντάξεις αναπηρίας του ΙΚΑ αποτελούν διέξοδο για τους νέους ασφαλισμένους ή τους ασφαλισμένους με λίγες ημέρες ασφάλισης¨.

  Με βάση τα παραπάνω είναι σκόπιμο να καταστεί σαφής ο διαχωρισμός του έργου που επιτελούν τα ΚΕ.Π.Α., που είναι η ενιαία πιστοποίηση του βαθμού αναπηρίας, από την κοινωνική μέριμνα και προστασία, που αποτελεί συνολικό έργο της πολιτείας και αφορά στη δίκαιη ανακατανομή των κοινωνικών πόρων πάνω σε υγιείς βάσεις που είναι τόσο αναγκαίες για την κοινωνική συνοχή στην παρούσα συγκυρία, υπό την έννοια της πρόληψης, της αποκατάστασης της υγείας, την επανένταξη των πασχόντων στην αγορά εργασίας και την συμμετοχή τους ως ισότιμα μέλη στο κοινωνικό γίγνεσθαι.

  Εδώ θα πρέπει να αναφερθεί ότι στις Ευρωπαϊκές χώρες και στην Αμερική, σε ότι αφορά στην αναπηρία έχει δοθεί προτεραιότητα στην ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ενώ στην Ελλάδα δυστυχώς η αναπηρία είναι ταυτισμένη μόνο με ΠΑΡΟΧΕΣ.

  Έτσι ο αποκλεισμός των ατόμων με αναπηρία από την αγορά εργασίας συντηρεί και πολλές φορές μεγιστοποιεί την εξάρτησή τους. Δεν επιτρέπει την ανάπτυξη όλων των πτυχών της προσωπικότητάς τους και την αυτόνομη διαβίωσή τους και τους καθιστά παθητικούς δέκτες. Η αποκατάσταση είναι μια διαδικασία που προορίζεται να διευκολύνει τα άτομα με αναπηρίες ώστε να επιτύχουν και να διατηρήσουν μια βέλτιστη σωματική, διανοητική, ψυχολογική και κοινωνική λειτουργία. Τα κοινοτικά κέντρα αποκατάστασης επικεντρώνονται στην ενίσχυση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους, την κάλυψη βασικών αναγκών και την εξασφάλιση της κοινωνικής ένταξης και της συμμετοχής τους.  Στρεβλώσεις

  Προκειμένου να διαφυλαχθεί το κύρος και η αξιοπιστία του θεσμού, προσανατολισμένοι σταθερά στο στόχο μας, να απολαμβάνουν οι πραγματικά αδύναμοι και ανάπηροι των προβλεπόμενων και απαιτούμενων παροχών που δε θα τους καταστερούνται από μη δικαιούχους, οφείλουμε να καταγράψουμε και να επισημάνουμε τις στρεβλώσεις που διαπιστώνουμε.

 • Ο Δημοσιευμένος πίνακας Ε.Π.Π.Π.Α. αποτελεί όπλο για τους κάθε είδους "επιτήδειους"

 • Έτσι, γίνεται επίληση πολλών παθήσεων από εξεταζόμενους προκειμένου να λάβουν το επιδιωκόμενο ποσοστό αναπηρίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι μεγάλος αριθμός από αυτούς που δεν ¨ικανοποιούνται¨ με το χορηγηθέν ποσοστό αναπηρίας για την κύρια πάθησή τους, επανέρχονται με επίκληση και δευτερεύουσας πάθησης (κυρίως ψυχιατρικής) προκειμένου να επιτευχθεί ποσοστό που απαιτείται για τη χορήγηση διαφόρων παροχών.
 • Οι ασφαλισμένοι του Ο.Α.Ε.Ε., προκειμένου να λάβουν σύνταξη αναπηρίας, πρέπει να προχωρήσουν σε οριστική διακοπή εργασιών της επιχείρησής τους ενώ υπάρχει το ενδεχόμενο σε μελλοντική επανεξέτασή τους να λάβουν μη συντάξιμο ποσοστό (π.χ. καρκίνος που έχει αντιμετωπιστεί).
 • Παραβατικότητα

  Έχουν επισημανθεί και αντιμετωπίζονται οι παρακάτω περιπτώσεις:

  • Εικονικά παραπεμπτικά και εισηγητικοί φάκελοι που δε συνάδουν με την κλινική εικόνα του ασθενούς (test κοπώσεως, test δείκτη νοημοσύνης, επεμβάσεις που δεν έχουν γίνει κ.λ.π.)
  • Εικονικές νοσηλείες (κυρίως σε ψυχιατρικά αιτήματα)
  • Εικονικές συνταγογραφήσεις
  • Παρουσιάζονται άλλοι ασθενείς στη θέση του αιτούντος (κυρίως σε περιπτώσεις παιδιών)
  • Χρήση πλαστών γνωματεύσεων υγειονομικών επιτροπών.


  Προτάσεις για την ομαλή λειτουργία των ΚΕ.Π.Α. και την ποιοτική αναβάθμιση των ΚΕ.Π.Α.

  Προκειμένου να μετασχηματισθεί ο θεσμός των ΚΕ.Π.Α. σε έναν σύγχρονο και αποτελεσματικό μηχανισμό αποκατάστασης της έννοιας της αναπηρίας στη χώρα μας, θα πρέπει να γίνουν νομοθετικές ρυθμίσεις και αλλαγές στον υφιστάμενο τρόπο χορήγησης των πάσης φύσεως παροχών.

  Προς τούτο απαιτείται:

  Εναρμόνιση της κείμενης νομοθεσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και των υπηρεσιών του Δημοσίου με το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των ΚΕ.Π.Α. και τις ρυθμίσεις του Ε.Π.Π.Π.Α. Αντικειμενικοποίηση της ασφαλιστικής αναπηρίας, μετά από ενδελεχή επιστημονική μελέτη του θέματος, λαμβανομένων υπόψη των αντίστοιχων εφαρμοζόμενων διεθνώς προτύπων

  Επισημαίνουμε ότι δε χορηγούνται από όλους τους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και από την Πρόνοια με τις ίδιες προϋποθέσεις οι παροχές (π.χ. το ΙΚΑ με Π.Α. 50% δίνει τη μισή σύνταξη υπό τις απαιτούμενες ασφαλιστικές προϋποθέσεις - δε δίνει όμως ο ΟΑΕΕ ή ο ΟΓΑ. Αλλο παράδειγμα είναι η δυνατότητα υποβολής ένστασης στη Β.Υ.Ε η οποία τελεί στον ΟΓΑ υπό τον περιορισμό ότι έχει κριθεί ο αιτών στην Α.Υ.Ε με τουλάχιστον 40% ποσοστό αναπηρίας, για τους άλλους Φορείς δεν υπάρχουν περιορισμοί).

  Προς την κατεύθυνση εξομάλυνσης των ανωτέρω θεμάτων εισηγηθήκαμε και συστήθηκε - λειτούργησε Επιτροπή Ειδικού Σκοπού, υπό την εποπτεία του Γενικού Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ23/77/26-03-2013 έγγραφό μας στο Υπουργείο Εργασίας).

  Μέχρι στιγμής έχουν ολοκληρωθεί και υποβληθεί προτάσεις που εκπονήθηκαν από υπηρεσιακά στελέχη της Γ. Γρ. Πρόνοιας και της Δ/νσης Αναπηρίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ενώ βρίσκεται σε διαδικασία ολοκλήρωσης η συνεργασία μας και με τους άλλους Φ.Κ.Α. και υπηρεσίες του Δημοσίου (π.χ. τελωνεία, Υπουργείο Οικονομικών κ.λ.π.).

  Όσων αφορά στην Πρόνοια έχουμε προτείνει:

   • τον προσδιορισμό μηχανισμών ελέγχου πριν και μετά τη χορήγηση των επιδομάτων (ύπαρξη μόνιμης κατοικίας στην Ελλάδα).
   • τον επανακαθορισμό των περιπτώσεων που απαιτούν ιατρική γνωμάτευση ΚΕ.Π.Α. (προκειμένου να επιτευχθεί μείωση των περιστατικών που παραπέμπονται) και η θέσπιση ενιαίων κανόνων παραπομπής στα ΚΕ.Π.Α. για την πιστοποίηση του βαθμού αναπηρίας των ασφαλισμένων και ανασφάλιστων πολιτών.
   • την έκδοση παραπεμπτικού από την Πρόνοια προκειμένου να διευκρινίζεται επ΄ ακριβώς το αίτημα και να αποφεύγονται οι επανεισαγωγές σε νέα υγειονομική επιτροπή για διόρθωση του λεκτικού επί των ιατρικών γνωματεύσεων. Έχει κατατεθεί συναρμοδίως σχετική διάταξη νόμου με την οποία επίσης προβλέπονται ζητήματα έναρξης χορήγησης διαφόρων επιδομάτων κ.λ.π.


  Απαιτούνται επίσης:

  • Προσαρμογές στον υφιστάμενο Ε.Π.Π.Π.Α. ώστε:
   • Να προστεθούν πιθανά νέες παθήσεις για επ΄αόριστον αναπηρία με σκοπό την περαιτέρω μείωση των εισερχομένων αιτημάτων και την αποφυγή άσκοπης ταλαιπωρίας των ατόμων με αναπηρία.
   • Να εξορθολογιστούν υφιστάμενα προβλεπόμενα ποσοστά για διάφορες παθήσεις που οδηγούν σε στρεβλώσεις και καταστρατηγήσεις της έννοιας αναπηρίας. (έχουν προταθεί και κατατεθεί αρμοδίως στην Ειδική Επιστημονική Επιτροπή).


  Τέλος κατά την άποψή μου απαιτείται τροποποίηση του πλαισίου λειτουργίας των ΚΕ.Π.Α. με απώτερο στόχο τη διαφάνεια - την αντικειμενικότητα και την επίτευξη της ποιότητας των ιατρικών γνωματεύσεων

  Προς την κατεύθυνση αυτή θα πρέπει να εξεταστεί η αναθεώρηση των διατάξεων του πλαισίου λειτουργίας των ΚΕ.Π.Α. ως προς τον σχεδιασμό ενός νέου τρόπου πιστοποίησης της αναπηρίας (δημιουργία μεγάλων εξεταστικών κέντρων ανά την επικράτεια, στα οποία θα διενεργούνται όλες οι απαιτούμενες για την πιστοποίηση της αναπηρίας κλινικοεργαστηριακές και απεικονιστικές εξετάσεις).

  Με το σχεδιασμό αυτό:

   • αποφεύγεται η ταλαιπωρία και το πρόσθετο οικονομικό κόστος σε βάρος των αιτούντων από τα ΚΕ.Π.Α. πιστοποίηση αναπηρίας
   • εξασφαλίζεται η ομοιογένεια και η συγκρισιμότητα των ιατρικών αποτελεσμάτων
   • εξαλείφεται η πιθανότητα προσκόμισης εικονικών παραπεμπτικών


  Απαιτείται επίσης η συγκρότηση εξαρχής ενός ανεξάρτητου Σώματος Ιατρών Υγειονομικών Επιτροπών Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) με σκοπό την παροχή των εξειδικευμένων στον τομέα αυτό υπηρεσιών του.

  Για την ομαλή λειτουργία των ΚΕ.Π.Α. και την εξυπηρέτηση της ευαίσθητης ομάδας των ατόμων με αναπηρία, απαιτείται η συμβολή όλων των εμπλεκομένων παραγόντων με άμεση ανταπόκριση στα θέματα που αναλογούν στον καθένα, με καθοριστικότερη τη συμβολή των ιατρών του Ειδικού Σώματος στην επιτυχία του θεσμού, αφού η πιστοποίηση της αναπηρίας γίνεται αποκλειστικά από αυτούς.

  Κλείνοντας, επισημαίνω ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι με το ζήτημα της πιστοποίησης αναπηρίας Πολιτεία - Φ.Κ.Α - Αναπηρικό Κίνημα - Πρόνοια - Ιατροί Υγειονομικών Επιτροπών - ΚΕ.Π.Α. και Δ/νση Αναπηρίας & Ιατρικής της Εργασίας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα πρέπει να είμαστε σταθερά προσανατολισμένοι στην καταξίωση του θεσμού των ΚΕ.Π.Α. καθώς επίσης και στο στόχο να απολαμβάνουν των προβλεπόμενων παροχών οι πραγματικά δικαιούχοι.

   Επιστροφή |  Κορυφή
     
   Όροι Χρήσης   Copyright © 2001-2018 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ