Βελτιώσεις για εργοδότες
Δελτία Τύπου
Εγκύκλιοι &
Γενικά 'Εγγραφα
Νέα/Ανακοινώσεις
 
Αρχική σελίδα / Ανακοινώσεις / Νέα/Ανακοινώσεις / Βελτιώσεις για εργοδότες
  ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ

  Το ΙΚΑ στα πλαίσια της βελτίωσης του νέου συστήματος ασφάλισης και της καλύτερης εναρμόνισης των υποχρεώσεων των εργοδοτών με αυτό, καθώς και της βελτίωσης του συστήματος των κυρώσεων πρότεινε αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο που νομοθετήθηκαν με το ν.3232/2004 (ΦΕΚ Α΄/48/12-2-2004) και με την τροποποίηση του Κανονισμού Διαδικασιών Ασφάλισης για την εφαρμογή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης.   Οι αλλαγές αυτές παρουσιάζονται συνοπτικά παρακάτω και αφορούν τα παρακάτω ζητήματα:

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ
 • Συχνότητα υποβολής ΑΠΔ
 • Τρόπος υποβολής ΑΠΔ
 • Προθεσμία ορθής υποβολής και επανυποβολής ΑΠΔ
 • Ρυθμίσεις για τους εργοδότες που απασχολούν οικιακό προσωπικό
 • Θέσπιση εξαιρέσεων από την υποβολή ΑΠΔ
 • Κατάργηση της έκτακτης ΑΠΔ από 1/1/2004
 • Παραβάσεις σχετικές με την υποβολή ΑΠΔ
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ
 • Υποχρέωση γνωστοποίησης μεταβολών
 • Παράλειψη γνωστοποίησης περισσότερων μεταβολών (Συρροή παραβάσεων)
 • Εκπρόθεσμη καταβολή εισφορών
 • Τήρηση Ειδικού Βιβλίου Καταχώρισης Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού
 • Αναστολή είσπραξης καταλογιστικής πράξης
 • Λοιπά θέματα που ρυθμίζονται με τον Κανονισμό Διαδικασιών Ασφάλισης για την εφαρμογή της ΑΠΔ
ΚΥΡΩΣΕΙΣ
 • ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
  • Πρόσθετο τέλος
 • ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ, ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ, ΑΝΑΚΡΙΒΗ ΚΑΙ ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΔ
  • Ποσοστά πρόσθετων επιβαρύνσεων εισφορών
  • Συρροή παραβάσεων
 • ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΑ
  • Ειδικό Βιβλίο καταχώρισης νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού
  • Παράβαση της υποχρέωσης γνωστοποίησης μεταβολών
  • Συρροή παραβάσεων
  • Παράβαση της υποχρέωσης υποβολής Έκτακτης ΑΠΔ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΓIΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΟ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
 • Αρμόδιο όργανο για τη ρύθμιση
 • Τρόπος ρύθμισης
 • Τροποποίηση της απόφασης ρύθμισης
 • Εκπτώσεις επί των πρόσθετων τελών
 • Εκπρόθεσμη καταβολή δόσεων
 • Επαναφορά σε ρύθμιση μετά από απώλεια
 • Παράβολο για την ρύθμιση οφειλής
 • Δυνατότητα χρηματοδότησης μέσω πιστωτικού Ιδρύματος
 • Ρυθμίσεις για πτωχές επιχειρήσεις
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΣ
 • Διευκολύνσεις ως προς την καταβολή εισφορών για τους ομογενείς που προέρχονται από χώρες της τέως Σοβιετικής Ένωσης
 • Αντικειμενικό σύστημα υπολογισμού ημερών ασφάλισης οικοδόμων σε περιοχές με λιγότερους από 2000 κατοίκους
 • Θέματα που ρυθμίζονται με τον Κανονισμό Διαδικασιών Ασφάλισης για την εφαρμογή της ΑΠΔ

Σχετικοί Πίνακες:
ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΠΔ
ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ (ΠΕΠΕΕ)
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΝΕΟΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ (ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ (ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ)
ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΟ ΙΚΑ-ETAM (ΠΑΓΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)
 Επιστροφή |  Κορυφή
   
 Όροι Χρήσης   Copyright © 2001-2018 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ