Κυρώσεις
Δελτία Τύπου
Εγκύκλιοι &
Γενικά 'Εγγραφα
Νέα/Ανακοινώσεις
 
Αρχική σελίδα / Ανακοινώσεις / Νέα/Ανακοινώσεις / Κυρώσεις
  ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

 • ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΤΕΛΟΣ

  Ισχύει από 12/2/2004

  Μειώνεται το ποσοστό του πρόσθετου τέλους για κάθε επόμενο μετά τον πρώτο μήνα καθυστέρησης από 1,5% σε 1%, ενώ διατηρείται το ποσοστό του 3% για τον πρώτο μήνα καθυστέρησης και το ποσοστό του 120% ως ανωτάτου ορίου της επιβαλλόμενης προσαύξησης.

  Η μείωση του πρόσθετου τέλους καταλαμβάνει όλες τις οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές.

  ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ, ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ, ΑΝΑΚΡΙΒΗ ΚΑΙ ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΔ

 • ΠΟΣΟΣΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ:

  Ισχύει από 12/2/2004

  • Για τη μη απογραφή στο Μητρώο Εργοδοτών το ποσοστό της πρόσθετης επιβάρυνσης από 70% μειώνεται σε 45%

  • Για τη μη υποβολή ΑΠΔ το ποσοστό της πρόσθετης επιβάρυνσης από 50% μειώνεται σε 45%

  • Για την εκπρόθεσμη υποβολή ΑΠΔ πριν από τη λήξη της προθεσμίας της επόμενης ΑΠΔ το ποσοστό της πρόσθετης επιβάρυνσης από 30% μειώνεται σε 10%

  • Για την εκπρόθεσμη υποβολή ΑΠΔ μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της επόμενης κατά περίπτωση ΑΠΔ το ποσοστό της πρόσθετης επιβάρυνσης από 50% μειώνεται σε 30%

  • Για την ανακριβή υποβολή ΑΠΔ το ποσοστό της πρόσθετης επιβάρυνσης παραμένει 30%

  • Για την περίπτωση που καταλογίζονται εισφορές πέραν των αναγραφόμενων στις ΑΠΔ, με βάση τους συντελεστές του άρθρου 38 του Κ.Α.-ΙΚΑ το ποσοστό της πρόσθετης επιβάρυνσης από 50% μειώνεται σε 30%

  • Για την παράλειψη δήλωσης στην ΑΠΔ εργαζόμενου ή εργαζομένων το ποσοστό της πρόσθετης επιβάρυνσης από 50% μειώνεται σε 30%


 • ΣΥΡΡΟΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

  Ισχύει από 12/2/2004

  Ρητά προβλέπεται ότι σε περίπτωση συρροής περισσότερων της μιας περιπτώσεων επιβολής πρόσθετης επιβάρυνσης εισφορών για παραβάσεις που αφορούν ΑΠΔ ίδιας χρονικής περιόδου, επιβάλλεται το ένα μόνο ποσοστό πρόσθετης επιβάρυνσης και αν αυτά είναι διαφορετικά, επιβάλλεται το μεγαλύτερο.

  Παράδειγμα

  Για κάποιον εργοδότη για τον οποίο διαπιστώθηκαν δύο παραβάσεις για την ίδια χρονική περίοδο (π.χ. παράλειψη απογραφής στο Μητρώο Εργοδοτών και μη υποβολή ΑΠΔ) επιβάλλεται πρόσθετη επιβάρυνση εισφορών ποσοστού 45%.

  Τα νέα μειωμένα ποσοστά επιβάλλονται και για παραβάσεις σχετικά με την υποβολή της ΑΠΔ που καταλογίζονται μετά την έναρξη ισχύος του νόμου και αφορούν προγενέστερες μισθολογικές περιόδους

  ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΑ

 • ΕΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΝΕΟΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

  Αναμένεται η δημοσίευση της τροποποίησης της σχετικής υπουργικής απόφασης

  Εκτός των ρυθμίσεων του νόμου σχετικά με το Ειδικό Βιβλίο, προωθείται και η τροποποίηση της ισχύουσας υπουργικής απόφασης που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του νόμου 2556/1997 με την οποία μειώνεται σημαντικά το ύψος του προστίμου, από 1000 € σε 500 €.

 • ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

  Ισχύει από 12/2/2004

  Οι κυρώσεις που προβλέπονται για την παράβαση αυτή είναι:

  Αλλαγή της επωνυμίας πρόστιμο 300 €
  Αλλαγή της νομικής μορφής πρόστιμο 150 €
  Αλλαγή των κατά νόμο υπευθύνων πρόστιμο 300 €
  Αλλαγή των στοιχείων των υπευθύνων και του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους πρόστιμο 150 €
  Έναρξη απασχόλησης προσωπικού σε παράρτημα του εργοδότη πρόστιμο 150 €
  Οριστική διακοπή των εργασιών της επιχείρησης ή παραρτήματός της πρόστιμο 150 €
  Επαναλειτουργία της επιχείρησης που συνοδεύεται με έναρξη απασχόλησης προσωπικού στην έδρα ή και σε παράρτημα του εργοδότη πρόστιμο 150 €
  Μεταφορά έδρας ή παραρτήματος του εργοδότη πρόστιμο 150 €

  (Συρροή παραβάσεων)

  Σε περίπτωση διαπίστωσης περισσότερων παραβάσεων για τις οποίες υπάρχει υποχρέωση γνωστοποίησης μέσα στην ίδια προθεσμία, επιβάλλεται ένα μόνο πρόστιμο και αν αυτά είναι διαφορετικά, επιβάλλεται το μεγαλύτερο.

  Παράδειγμα

  Για κάποιον εργοδότη για τον οποίο διαπιστώθηκαν δύο παραβάσεις (π.χ. παράλειψη γνωστοποίησης της μεταβολής στην επωνυμία και στη νομική μορφή) επιβάλλεται μόνο το πρόστιμο των 300 € για τη μη γνωστοποίηση της μεταβολής στην επωνυμία, ενώ με την προγενέστερη ρύθμιση επιβάλλονταν και τα δύο πρόστιμα (300 +150) € δηλ 450 €

 • ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΠΔ

  Ισχύει από 1/1/2004

  Το αυτοτελές πρόστιμο που συνδεόταν με παραβάσεις κατά την υποβολή της Έκτακτης ΑΠΔ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ, λόγω της κατάργησης της Έκτακτης ΑΠΔ από 1-1-2004.
 Επιστροφή |  Κορυφή
   
 Όροι Χρήσης   Copyright © 2001-2018 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ