Ρύθμιση οφειλών
Δελτία Τύπου
Εγκύκλιοι &
Γενικά 'Εγγραφα
Νέα/Ανακοινώσεις
 
Αρχική σελίδα / Ανακοινώσεις / Νέα/Ανακοινώσεις / Ρύθμιση οφειλών
  ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΓIΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΟ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

 • ΑΡΜΟΔΙΟ ΟΡΓΑΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

  Ισχύει από 12/2/2004

  Θεσπίστηκε σταθερό όριο για τη διάκριση της αρμοδιότητας μεταξύ του διευθυντή του υποκαταστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή του οικείου ταμείου είσπραξης εσόδων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και της Επιτροπής Αναστολών, το ποσό οφειλόμενης κύριας εισφοράς των 300.000 €

 • ΤΡΟΠΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

  Ισχύει από 12/2/2004

  • Αριθμός δόσεων


  • - Ρύθμιση μέχρι 36 ισόποσες μηνιαίες δόσεις με απόφαση Διευθυντή υποκαταστήματος ή Ταμείου ΙΚΑ,
   - Ρύθμιση από 36 μέχρι 48 ισόποσες μηνιαίες δόσεις με απόφαση της Επιτροπής Αναστολών, αφού ληφθούν υπόψη ο αριθμός των απασχολουμένων και η διασφάλιση της οφειλής,

   με την προϋπόθεση και στις δύο περιπτώσεις της καταβολής των τρεχουσών εισφορών και της προκαταβολής κλιμακωτά και αθροιστικά ανάλογα με το ύψος της οφειλής.

   Ελάχιστο ποσό δόσης 150 €

  • Προκαταβολή


  • Για ποσό οφειλής:
   - μέχρι 100.000,00 ευρώ ποσοστό 10%,
   - από 100.000.01 μέχρι 300.000,00 ευρώ ποσοστό 8%,
   - από 300.000,01 ευρώ και άνω, ποσοστό 6%.

 • ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

  Ισχύει από 12/2/2004

  Μετά εξάμηνο από την έκδοση της απόφασης ρύθμισης του Διευθυντή υποκαταστήματος ή Ταμείου ΙΚΑ είναι δυνατή η τροποποίηση της απόφασης ρύθμισης για ανακαθορισμό του αριθμού των δόσεων από 36 μέχρι 48 (εκδίδεται μόνο μία τροποποιητική απόφαση).

 • ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΤΕΛΩΝ

  Ισχύει από 12/2/2004

  Σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης της οφειλής παρέχεται έκπτωση 20% επί των πρόσθετων τελών και σε περίπτωση εξόφλησης σε 36 μηνιαίες δόσεις παρέχεται έκπτωση 10% επί των πρόσθετων τελών

  Σημειώνεται ότι με τις διατάξεις του νέου νόμου απαλείφθηκε πλέον η εξαίρεση από την έκπτωση των οφειλών της τελευταίας διετίας και ο υπολογισμός αυτής γίνεται στο σύνολο των πρόσθετων τελών.

 • ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΟΣΕΩΝ

  Ισχύει από 12/2/2004

  Παρέχεται η δυνατότητα εκπρόθεσμης καταβολής 2 μηνιαίων δόσεων για κάθε δωδεκάμηνο, χωρίς να επέρχεται απώλεια ρύθμισης.

 • ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΠΩΛΕΙΑ

  Ισχύει από 12/2/2004

  • Σε περίπτωση απώλειας της 1ης ρύθμισης παρέχεται δυνατότητα επαναφοράς για 2η ρύθμιση και πριν την παρέλευση εξαμήνου από την έκδοση της πρώτης απόφασης αν επισπεύδεται πλειστηριασμός με καταβολή διπλάσιας προκαταβολής.

  • Για όσους δεν τήρησαν τις δύο πρώτες αποφάσεις ρύθμισης παρέχεται δυνατότητα υπαγωγής σε νέα ρύθμιση οποτεδήποτε, με καταβολή προκαταβολής 30% της συνολικής οφειλής.

 • ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ

  Ισχύει από 12/2/2004

  Για την εξέταση της αιτήσεως παροχής διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής πρέπει να καταβληθεί παράβολο, το οποίο μέχρι σήμερα ήταν συνδεδεμένο με το τεκμαρτό ημερομίσθιο της 6ης ασφαλιστικής κλάσης.

  Με τις νέες διατάξεις:

  • αποσυνδέεται το ποσό του παραβόλου από το τεκμαρτό ημερομίσθιο της 6ης ασφαλιστικής κλάσης

  • επανακαθορίζονται τα ποσά του παραβόλου που αντιστοιχούν στο ύψος της οφειλής κατά τρόπο ευνοϊκότερο, έτσι ώστε οι οφειλέτες μικρών ποσών να καταβάλουν μικρό παράβολο.

 • ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

  Ισχύει από 12/2/2004

  Παρέχεται η δυνατότητα στους οφειλέτες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ να συνάψουν ειδική δανειακή σύμβαση με τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, με αποκλειστικό αντικείμενο την εφάπαξ ή τμηματική εξόφληση του συνόλου ή μέρους της οφειλής τους προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

  Για την απόδοση από το πιστωτικό ίδρυμα στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των χρηματικών ποσών της χρηματοδότησης αυτής, δεν απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας.

  Ο οφειλέτης εξακολουθεί και μετά τη σύναψη της δανειακής συμβάσεως να είναι υπεύθυνος για την καταβολή των οφειλών του προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

  Με τη διάταξη αυτή παρέχεται στους οφειλέτες η δυνατότητα να συνάψουν δάνεια με τράπεζα, που μέχρι σήμερα δεν μπορούσαν, αφού προϋπόθεση της δανειακής σύμβασης ήταν η κατάθεση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας, στοιχείο που δεν διέθεταν εφόσον όφειλαν και δεν είχαν ρυθμίσει τις οφειλές τους.

 • ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΤΩΧΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

  Ισχύει από 12/2/2004

  • Ρύθμιση μέχρι 60 μηνιαίες δόσεις με προκαταβολή 2% της συνολικής οφειλής.

  • Δυνατότητα υπαγωγής στην ευνοϊκή αυτή ρύθμιση μόνο εφόσον δεν έχουν αποδώσει τα αναγκαστικά και άλλα μέτρα είσπραξης.


  Δεν απαιτείται πλέον η μέχρι σήμερα ισχύουσα δεσμευτική προϋπόθεση της επιβάρυνσης των οφειλών με το ανώτατο ποσοστό προσαυξήσεων.
 Επιστροφή |  Κορυφή
   
 Όροι Χρήσης   Copyright © 2001-2018 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ