Έντυπα ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ
Νέα - Ανακοινώσεις
Έντυπα ΟΠΑΔ - ΤΥΔΚΥ
Ευρωπαϊκά Έντυπα
Έξοδα κηδείας
 
Αρχική σελίδα / Δημοσιεύσεις Διεύθυνσης Ασφάλισης Παροχών ΟΠΑΔ / Έντυπα ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ1. Δικαιολογητικά για απογραφή και έκδοση βιβλιαρίου Δημοσίου-Δημοτικού Υπάλληλου.pdf

2. Δικαιολογητικά για έκδοση βιβλιαρίου νεογέννητου τέκνου.pdf

3. Δικαιολογητικά για έκδοση βιβλιαρίου παιδιών ηλικίας κάτω από 18 ετών.pdf

4. Δικαιολογητικά για έκδοση βιβλιαρίου παιδιών υπαλλήλου ηλικίας 18 έως 24ετών(άνεργα).pdf

5. Δικαιολογητικά για έκδοση βιβλιαρίου παιδιών υπαλλήλου ηλικίας από 18 έως 26 ετών (σπουδάζοντα τέκνα).pdf
--Υπεύθυνη δήλωση για θεώρηση βιβλιαρίου για σπουδάζοντα τέκνα 18-26.doc

6. Δικαιολογητικά για έκδοση βιβλιαρίων παιδιών με αναπηρία πάνω από 67.pdf
--Υπεύθυνη δήλωση για θεώρηση βιβλιαρίου για τέκνα με αναπηρία άνω του 67.doc

7. Δικαιολογητικά για απογραφή και έκδοση βιβλιαρίων συζύγων.pdf
--Υπεύθυνη δήλωση για θεώρηση βιβλιαρίου για σύζυγο.doc

8. Δικαιολογητικά για έκδοση βιβλιαρίου διαζευγμένου συζύγου.pdf
--Υπεύθυνη δήλωση για θεώρηση βιβλιαρίου για διαζευγμένο-η.doc

9. Δικαιολογητικά για έκδοση βιβλιαρίων σε γονείς.pdf
--Υπεύθυνη δήλωση για θεώρηση βιβλιαρίου για γονείς και αδέρφια.doc

10. Δικαιολογητικά για έκδοση βιβλιαρίων αδερφού-ης.pdf
--Υπεύθυνη δήλωση για θεώρηση βιβλιαρίου για γονείς και αδέρφια.doc

11. Δικαιολογητικά για απογραφή και έκδοση βιβλιαρίου συνταξιούχου (έκδοση βιβλιαρίου για πρώτη φορά).pdf

12. Δικαιολογητικά για έκδοση βιβλιαρίου συντ-νου ορφανού και άγαμου τέκνου (εκ μεταβιβάσεως).pdf
--Υπεύθυνη δήλωση για θεώρηση βιβλιαρίου για ορφανά τέκνα-χήρες.doc

13. Δικαιολογητικά για απογραφή και έκδοση βιβλιαρίου συνταξιούχου χήρας-ου (εκ μεταβιβάσεως).pdf
--Υπεύθυνη δήλωση για θεώρηση βιβλιαρίου για ορφανά τέκνα-χήρες.doc

14. Δικαιολογητικά για απογραφή και έκδοση βιβλιαρίου αποστράτου (στρατιωτικού συνταξιούχου).pdf

15. Δικαιολογητικά για έκδοση βιβλιαρίου πολιτικού συνταξιούχου.pdf

16. Δικαιολογητικά για έκδοση βιβλιαρίου από απώλεια.pdf

17. Δικαιολογητικά για αντικατάσταση βιβλιαρίου λόγω φθοράς.pdf

18. Αίτηση Συμμετοχής σε Κατασκήνωση.pdf
--Υπεύθυνη δήλωση Αποχώρησης.pdf
--Κάρτα Κατασκηνωτή-2.pdf
 Επιστροφή |  Κορυφή
   
 Όροι Χρήσης   Copyright © 2001-2019 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ