Όροι χρήσης
 
Αρχική σελίδα / Όροι χρήσης
Όροι Χρήσης του Διαδικτυακού Τόπου του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.


Ο παρών διαδικτυακός τόπος του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. προσφέρεται προς χρήση υπό τους κάτωθι όρους χρήσης, τους οποίους ο επισκέπτης/χρήστης του καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των ιστοσελίδων/ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.

  • Η πρόσβαση στο σύνολο του διαδικτυακού τόπου είναι ελεύθερη, εκτός από τον χώρο των ηλεκτρονικών υπηρεσιών όπου η πρόσβαση είναι ελεγχόμενη και παρέχεται σε όσους επισκέπτες έχουν εγγραφεί ως χρήστες (users) που έχουν εφοδιαστεί με ξεχωριστό ατομικό κωδικό πρόσβασης (username) μέσω προστατευμένης και ασφαλούς ηλεκτρονικής διαδικασίας.


  • Το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει τη σωστή λειτουργία των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχει. Το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία (άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική) που τυχόν θα υποστεί ο χρήστης του διαδικτυακού τόπου από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης αυτής, από καθυστερήσεις κατά τη χρήση αυτής, από λάθη ή παραλείψεις σε αυτή, από διακοπές της τηλεφωνικής γραμμής, βλάβες του δικτύου ηλεκτροδότησης ή για άλλους λόγους.


  • Το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. δεν είναι υπεύθυνο για το περιεχόμενο, τη διαθεσιμότητα ή την πολιτική δέσμευσης σεβασμού της ιδιωτικότητας εξωτερικών συνδέσμων, δηλαδή συνδέσεων προς τρίτους ιστοχώρους, των οποίων οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις αναγράφονται στις ιστοσελίδες του, καθώς επίσης και για τις πολιτικές και πρακτικές προστασίας της ιδιωτικότητας που εκείνοι εφαρμόζουν.


  • Ο χρήστης που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., είναι υπεύθυνος για κάθε υποβολή δήλωσης ή στοιχείων που πραγματοποιείται με χρήση των προσωπικών κωδικών (κωδικός χρήστη και συνθηματικό) που του έχουν χορηγηθεί ή έχει ορίσει ο ίδιος. Η ευθύνη αυτή υφίσταται ακόμα και εάν ο χρήστης αποφασίσει, με δική του ελεύθερη επιλογή, να γνωστοποιήσει τους προσωπικούς κωδικούς του σε τρίτο πρόσωπο (λογιστή, νομικό εκπρόσωπο κτλ.) που χρησιμοποιεί κάποια ηλεκτρονική υπηρεσία για λογαριασμό του.


  • Ο χρήστης που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., οφείλει να παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που υποβάλλει τόσο κατά την αίτηση εγγραφής του όσο και κατά τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ..


  • Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στον διαδικτυακό τόπο του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. (νομοθετικές διατάξεις, συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις, χρήσιμες πληροφορίες), δημοσιεύονται μετά από συνεννόηση με τις αρμόδιες Διευθύνσεις του. Το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και οι αρμόδιες Διευθύνσεις του λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουν την ακρίβεια των πληροφοριών που δημοσιεύονται στον διαδικτυακό τόπο. Ωστόσο, το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. αναλαμβάνει αποκλειστικά και μόνο την αναδημοσίευση των παραπάνω πληροφοριών και σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για το περιεχόμενό τους, ούτε είναι αρμόδιο για την παροχή οποιουδήποτε είδους διευκρινίσεων ή επεξηγήσεων επί των πληροφοριών αυτών.


  • Όλα τα στοιχεία που παρέχει ο χρήστης του διαδικτυακού τόπου του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. δεν χρησιμοποιούνται για άλλο σκοπό πέραν αυτού που περιγράφει η συγκεκριμένη ιστοσελίδα/ηλεκτρονική υπηρεσία. Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλει ο χρήστης είναι ευθύνη του ιδίου και οποιαδήποτε ζημία άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική) που προέρχεται από υποβολή ανακριβών στοιχείων βαρύνει τον ίδιο το χρήστη και σε καμία περίπτωση το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Η διαχείριση και προστασία των στοιχείων αυτών διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 και του Ν. 3471/2006


  • Το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των επισκεπτών/χρηστών του διαδικτυακού τόπου, χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/ χρήστη και περιλαμβάνουν μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών του διαδικτυακού τόπου και δεν λαμβάνουν γνώση οιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου του υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη /χρήστη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή /και σελίδων του διαδικτυακού τόπου, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς, καθώς και για να εκτιμάται η αποτελεσματικότητα της ιστοσελίδας και να βελτιωθούν οι επιδόσεις του διαδικτυακού τόπου. Ο επισκέπτης/χρήστης του διαδικτυακού τόπου μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα του για πλοήγηση στο Διαδίκτυο κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προε ιδοποιεί για τη χρήση των "cookies" σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης "cookies" σε καμία περίπτωση. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που ο χρήστης/επισκέπτης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση "cookies" για την αναγνώρισή του ενδέχεται να έχει περιορισμένη πρόσβαση σε μερικές από τις υπηρεσίες, χρήσεις ή λειτουργίες που παρέχονται από τον διαδικτυακό τόπο του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ..


  • Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του διαδικτυακού τόπου του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.




 Επιστροφή |  Κορυφή
   
 Όροι Χρήσης   Copyright © 2001-2019 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ