Λοιπές πληροφορίες
Εισαγωγή
Οδηγός Θεμελίωσης Συνταξιοδοτικού Δικαιώματος
Έργαλείο Υπολογισμού Βασικού Ποσού Σύνταξης
 
Αρχική σελίδα / Θέματα Συντάξεων / Οδηγός Θεμελίωσης Συνταξιοδοτικού Δικαιώματος και Έργαλείο Υπολογισμού Βασικού Ποσού Σύνταξης / Λοιπές πληροφορίες
ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ


Παροχή: Προσαύξηση στο ποσό της βασικής καταβολής σύνταξης κατά 50%. *

Δικαιούχοι:
 • Συνταξιούχοι αναπηρίας
 • Συνταξιούχοι θανάτου
 • Συνταξιούχοι γήρατος (μόνο οι τυφλοί)

  Προϋπόθεση: Απόλυτη αναπηρία

  Διαδικασία:
 • Υποβολή έντυπης αίτησης από το συνταξιούχο
 • Εξέταση από την Υγειονομική Επιτροπή ΙΚΑ

  Δικαιολογητικά:
 • Αίτηση (έντυπη)
 • Απόφαση συνταξιοδότησης
 • Ιατρική βεβαίωση από δημόσιο νοσοκομείο ή γιατρό του ΙΚΑ

  Προσοχή: Οι τυφλοί συνταξιούχοι γήρατος που συνταξιοδοτήθηκαν με τις διατάξεις του Ν.612/77 δεν δικαιούνται το επίδομα απόλυτης αναπηρίας.

  * Στην περίπτωση που καταβάλλονται δύο συντάξεις ΙΚΑ στον ίδιο συνταξιούχο, το επίδομα απόλυτης αναπηρίας υπολογίζεται με βάση τη μεγαλύτερη σύνταξη δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20πλάσιο του κατώτερου ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.
 •  Επιστροφή |  Κορυφή
     
   Όροι Χρήσης   Copyright © 2001-2018 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ