Ανακοίνωση της Διοίκησης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Δελτία Τύπου
Εγκύκλιοι &
Γενικά 'Εγγραφα
Νέα/Ανακοινώσεις
 
Αρχική σελίδα / Ανακοινώσεις / Δελτία Τύπου / Ανακοίνωση της Διοίκησης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
  Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2012

Ανακοίνωση
της Διοίκησης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ


Για το πρόβλημα που έχει ανακύψει στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μετά την απόφαση του Διοικητικού Εφετείου, η οποία ακυρώνει τις προσλήψεις 445 διοικητικών και οικονομικών υπαλλήλων, οι οποίες διενεργήθηκαν σε εφαρμογή του άρθρου 12 του Ν. 3899/2010, η Διοίκηση του Ιδρύματος, με στόχο την προάσπιση του δημόσιου συμφέροντος με τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των Υπηρεσιών του και την απρόσκοπτη καταβολή του δώρου των Χριστουγέννων και των συντάξεων μηνός Ιανουαρίου στις προβλεπόμενες ημερομηνίες, αποφάσισε τα παρακάτω:

Με υπόμνημά της που υπεβλήθη στις 4/12 ζητά από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης την κατάθεση στη Βουλή των Ελλήνων νομοθετικής διάταξης, η οποία να διασφαλίζει τη μη απομάκρυνση των 445 διοικητικών και οικονομικών υπαλλήλων της σειράς 9Κ του ΑΣΕΠ και την άμεση πρόσληψη στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του συνόλου των 883 επιτυχόντων στο διαγωνισμό της 8Κ του ΑΣΕΠ.

  1. Στο υπόμνημα που υπεβλήθη τεκμηριώνεται απόλυτα η επιτακτική ανάγκη για τη μερική έστω κάλυψη των 2.138 κενών οργανικών θέσεων του Ιδρύματος και επιβεβαιώνεται η ύπαρξη πρόβλεψης των αντίστοιχων δαπανών μισθοδοσίας η οποία έχει κατοχυρωθεί στον Προϋπολογισμό του 2012 σε αντίστοιχους ΚΑΕ.

  2. Τεκμηριώνεται επίσης η θέση της Διοίκησης ότι η ένταξη των 883 επιτυχόντων του διαγωνισμού 8Κ του ΑΣΕΠ και η μη απομάκρυνση των 445 υπαλλήλων της 9Κ του ΑΣΕΠ συνδέονται απόλυτα με την επιτέλεση των πρόσθετων έργων που έχουν ανατεθεί στο Ίδρυμα και αφορούν:

   - την πιστοποίηση της αναπηρίας μέσω των ΚΕΠΑ για το σύνολο των πολιτών που διαμένουν στη χώρα εκτός των ενστόλων,

   - την εφαρμογή του προγράμματος "Φροντίδα στο Σπίτι" με την ευθύνη του Ιδρύματος από το 2013,

   - την υλοποίηση της δέσμευσης που έχει αναλάβει η χώρα στο πλαίσιο του Μνημονίου για τη διενέργεια από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του έργου της είσπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών και όλων των υπόλοιπων κύριων και επικουρικών ταμείων σύνταξης από την 1/7/2013.

Η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ χωρίς να παραβλέπει την ευθύνη της για την τήρηση των νόμων αλλά και την επιτέλεση του χρέους της για τη διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος, αποφάσισε τα παρακάτω:

Προκειμένου να δοθεί ο εύλογος χρόνος στην Κυβέρνηση να σχεδιάσει και να επεξεργαστεί το πλαίσιο της αιτούμενης νομοθετικής διάταξης και να προβεί στις αναγκαίες διευθετήσεις με την Τρόικα δεν ενεργοποιεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου οι οποίες της κοινοποιήθηκαν στις 4/12/2012 και ασκεί έφεση κατά της απόφασης του Διοικητικού Εφετείου.ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ       

ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ           

 Επιστροφή |  Κορυφή
   
 Όροι Χρήσης   Copyright © 2001-2019 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ