Απάντηση στα δημοσιεύματα που απαξιώνουν το έργο του ΚΕΑΟ
Δελτία Τύπου
Εγκύκλιοι &
Γενικά 'Εγγραφα
Νέα/Ανακοινώσεις
 
Αρχική σελίδα / Ανακοινώσεις / Δελτία Τύπου / Απάντηση στα δημοσιεύματα που απαξιώνουν το έργο του ΚΕΑΟ
  Αθήνα, 19 Μαρτίου 2014

Δελτίο Τύπου

Απάντηση στα δημοσιεύματα που απαξιώνουν το έργο του ΚΕΑΟ.

Σε απάντηση δημοσιευμάτων του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου, σχετικά με την πορεία και τη στελέχωση του ΚΕΑΟ, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Η δημιουργία του ΚΕΑΟ αποτελεί μια σημαντική μεταρρύθμιση στο χώρο της κοινωνικής ασφάλισης που αποσκοπεί στην ενίσχυση της βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος, καθώς με τη λειτουργία του επιδιώκεται η εφαρμογή ενιαίων διαδικασιών και μηχανισμών για την έγκαιρη είσπραξη των οφειλών προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς.

Θεσμοθετήθηκε στις 23/7/2013 και λειτούργησε τον Σεπτέμβριο του 2013, αφού μέσα σε ελάχιστο χρόνο επιλύθηκε πλήθος θεσμικών και πρακτικών θεμάτων για τη λειτουργία του (από την τακτοποίηση του χώρου που έπρεπε να στεγασθεί, τον εξοπλισμό, τη στελέχωση μέχρι την έκδοση των απαιτούμενων υπουργικών αποφάσεων για την οργάνωσή του, τις αρμοδιότητες των οργάνων του, τη λειτουργία του κ.λ.π)

Πρώτιστο μέλημα του ΚΕΑΟ είναι η οργάνωση μηχανισμού είσπραξης των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών και η αποτροπή της δημιουργίας νέων οφειλών με λήψη μέτρων κατά της συστηματικής αποφυγής καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών, που παρατηρείται διαχρονικά και δεν ανάγεται μόνο σε αδυναμία λόγω της οικονομικής κρίσης αλλά και σε εσκεμμένη εκμετάλλευση των αδυναμιών του συστήματος είσπραξης.

Το ΚΕΑΟ διαχειρίζεται τις οφειλές όπως αυτές διαμορφώνονται και αποστέλλονται από τους ασφαλιστικούς φορείς, οι οποίοι φέρουν και την ευθύνη του προσδιορισμού του ύψους και του είδους των οφειλών.

Το ΚΕΑΟ στοχεύει στην αύξηση της εισροής των δημοσίων εσόδων, στηρίζοντας με το έργο του, το δημόσιο χαρακτήρα του συνόλου των ασφαλιστικών ταμείων.

Τα πρόσωπα που κλήθηκαν να θέσουν σε λειτουργία τις υπηρεσίες του ΚΕΑΟ επελέγησαν με κριτήρια α) την εμπειρία και τις γνώσεις τους στον τομέα κυρίως των εσόδων β) τη διοικητική τους ικανότητα και γ) την επιθυμία τους να συμμετάσχουν στο εγχείρημα.

Επειδή κάθε προσπάθεια κρίνεται από το αποτέλεσμά της, θεωρούμε ότι οποιαδήποτε συμπεράσματα αναφορικά με την ποιότητα και την ικανότητα του προσωπικού του ΚΕΑΟ, θα ήταν πρόχειρα και πρόωρα.

Το ΚΕΑΟ, παρά το σύντομο χρόνο λειτουργίας του έχει να επιδείξει σημαντικό έργο. Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Δημιουργία ενιαίου ηλεκτρονικού μητρώου οφειλετών


 • Εντάξεις ομάδων οφειλετών


 • Υλοποίηση υπηρεσιών ηλεκτρονικής πληροφόρησης και ηλεκτρονικών συναλλαγών


 • Αποστολή ειδοποιήσεων για τακτοποίηση οφειλών


 • Λήψη μέτρων στην πρώτη ομάδα οφειλετών που χειρίστηκαν


Επίσης έχουν δρομολογηθεί δράσεις για:

 • Την ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών που θα υποστηρίζουν την ηλεκτρονική ρύθμιση και την πληρωμή δόσεων μέσω ΔΙΑΣ


 • Την άντληση πληροφοριών περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών, μέσω διασύνδεσης με τη ΓΓΠΣ, με στόχο τη λήψη στοχευμένων μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης


 • Την ένταξη στο σύστημα ηλεκτρονικών κατασχέσεων


 • Τον αυτόματο συμψηφισμό επιστροφής Φόρου Εισοδήματος και ΦΠΑ με οφειλές προς τους ΦΚΑ


Αποτελέσματα των μέχρι τέλος Φεβρουαρίου δράσεων:

 • Διαβιβάστηκαν στο ΚΕΑΟ οι οφειλές 81.958 οφειλετών συνολικού ποσού 7.526.526.783,24 ευρώ (5.335 οφειλέτες διαβιβάστηκαν τον Οκτώβριο του 2013 και 76.623 οφειλέτες διαβιβάστηκαν στα μέσα Δεκεμβρίου 2013)


 • Εστάλησαν 64.267 Προσκλήσεις για τακτοποίηση οφειλών (α' ειδοποιήσεις) και 5.041 Ατομικές Ειδοποιήσεις (β' ειδοποιήσεις)


 • 3.484 οφειλέτες έκαναν αίτηση για υπαγωγή σε ρύθμιση μετά την εισαγωγή τους στο ΚΕΑΟ, με συνολικό ποσό οφειλών 233,16 εκ. ευρώ


 • Εκδόθηκαν 7.664 παραγγελίες κατάσχεσης εις χείρας τρίτου και 2.081 παραγγελίες κατάσχεσης κινητής και ακίνητης περιουσίας


 • Καταβλήθηκαν στο ΚΕΑΟ 54.840.970 ευρώ από 8.610 οφειλέτες


Οι αναφορές των δημοσιευμάτων για τις εισπράξεις του ΚΕΑΟ και για δήθεν αποδοκιμασία του κλιμακίου των δανειστών, όχι μόνο δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, αλλά διαστρεβλώνουν τα γεγονότα και απαξιώνουν κάθε προσπάθεια που συμβάλλει στην έξοδο της χώρας από την οικονομική κρίση.

Οι εισπράξεις των οφειλών του ΟΑΕΕ στις οποίες δόθηκε έμφαση στα δημοσιεύματα δεν θα μπορούσαν να είναι μεγαλύτερες, αφού οι οφειλές μεταφέρθηκαν στο ΚΕΑΟ μόλις τον Δεκέμβριο του 2013 και η λήψη μέτρων δεν μπορεί να γίνει πριν παρέλθουν οι προθεσμίες που τάσσονται από το νόμο.

Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι το εξαιρετικά δύσκολο εγχείρημα που έχει αναλάβει το ΚΕΑΟ αποσκοπεί στη συγκρότηση ενός αξιόπιστου και αποτελεσματικού εισπρακτικού μηχανισμού στην υπηρεσία των φορέων κοινωνικής ασφάλισης.

Προτάσεις και προτροπές για συνεργασία του ΚΕΑΟ με ιδιωτικές εισπρακτικές εταιρίες, προτού διαπιστωθεί η αναγκαιότητα μιας τέτοιας επιλογής, σήμερα μας αφήνουν εντελώς αδιάφορους.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ       

ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ            Επιστροφή |  Κορυφή
   
 Όροι Χρήσης   Copyright © 2001-2019 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ