Οικονομικά αποτελέσματα 2016 - Εκσυγχρονισμοί ηλεκτρονικών υπηρεσιών
Δελτία Τύπου
Εγκύκλιοι &
Γενικά 'Εγγραφα
Νέα/Ανακοινώσεις
 
Αρχική σελίδα / Ανακοινώσεις / Δελτία Τύπου / Οικονομικά αποτελέσματα 2016 - Εκσυγχρονισμοί ηλεκτρονικών υπηρεσιών
  Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2016

Δελτίο Τύπου

Οικονομικά αποτελέσματα 2016
Εκσυγχρονισμοί ηλεκτρονικών υπηρεσιών


Η βελτίωση της εισπραξιμότητας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εντός του έτους 2016 συνεχίζεται.

Η πρόοδος της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών, η ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών, οι εκσυγχρονισμοί και η γενικότερη προσπάθεια βελτίωσης της λειτουργίας του Ιδρύματος συνέβαλαν ώστε το ενδεκάμηνο του 2016 να βελτιωθούν τα έσοδα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κατά 455,23 εκατομμύρια ευρώ ή ποσοστό 4,77% σε σχέση με το αντίστοιχο ενδεκάμηνο του 2015.

Περαιτέρω, σε ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής, εγκαταστάθηκαν από τις υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ηλεκτρονικές εφαρμογές, που διευκολύνουν τους πολίτες με αίτημα αναγνώρισης ποσοστού αναπηρίας προς τα ΚΕΝΤΡΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (ΚΕΠΑ).

Από σήμερα οι πολίτες έχουν στη διάθεσή τους μία σειρά διευκολύνσεων στα πλαίσια εκσυγχρονισμού του πληροφοριακού συστήματος:

Α) Η υποβολή του αιτήματος εξέτασης από την Επιτροπή Αναπηρίας, μπορεί να γίνεται και μέσω της ιστοσελίδας www.ika.gr. Έτσι απαλλάσσονται της υποχρέωσης φυσικής υποβολής του αιτήματος και αποφεύγεται μία δοκιμασία για αυτή την ευαίσθητη κατηγορία πολιτών.

Β) Το αποτέλεσμα της εξέτασης αναπηρίας γίνεται γνωστό πλέον στον ενδιαφερόμενο και ηλεκτρονικά μέσω της ανωτέρω ιστοσελίδας.

Γ) Η πιστοποίηση αναπηρίας κοινοποιείται και ηλεκτρονικά προς όποια υπηρεσία επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος, αποφεύγοντας περιττές μετακινήσεις και υποβολές εγγράφων.

Δ) Είναι δυνατή η παρακολούθηση της εξέλιξης του αιτήματος και ηλεκτρονικά.

Ε) Ο ενδιαφερόμενος διαθέτει πλέον το δικαίωμα και ηλεκτρονικής υποβολής ένστασης για το αποτέλεσμα της πρωτοβάθμιας επιτροπής και υποβολής αίτησης επανεξέτασης λόγω επιδείνωσης.

ΣΤ) Τέλος, υποστηρίζονται ηλεκτρονικά και οι πολίτες που εμπίπτουν στην κατηγορία απαλλαγής καταβολής παραβόλου (46,14 ευρώ) για εξέταση από Υγειονομική Επιτροπή ΚΕΠΑ σε 1ο και 2ο βαθμό.

Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με συνείδηση των δυσκολιών και των προβλημάτων, εγγυάται τη συνεχή προσπάθεια για τη βελτίωση των προσφερόμενων κοινωνικοασφαλιστικών υπηρεσιών. Με σταθερή αναπτυξιακή πορεία γεφυρώνει την ασφαλιστική μεταρρύθμιση με τη λειτουργία του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).


ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ       

ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ           

 Επιστροφή |  Κορυφή
   
 Όροι Χρήσης   Copyright © 2001-2019 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ