Επιχειρησιακές Ομάδες
Οργανωτικό Σχήμα Διοίκησης 'Εργων Εκσυγχρονισμού
 Ρόλος/Αρμοδιότητες Στρατηγικής Επιτροπής & Επιτροπής Διαχείρισης
 Ρόλος/Αρμοδιότητες Επιχειρησιακών Ομάδων
 Ρόλος/Αρμοδιότητες Ομάδων Υποδομών
Δομικά Στοιχεία Προγράμματος Εκσυγχρονισμού
 
Αρχική σελίδα / Πρόγραμμα Εκσυγχρονισμού / Επιχειρησιακές Ομάδες
Επιχειρησιακές Ομάδες: 1. Ασφαλιστικών Εισφορών, 2. Παροχών, 3. Μητρώου, 4. Οικονομικής Διαχείρισης, 5. Υγείας

Αντικείμενο ανά λειτουργικό τομέα: Απαιτήσεις χρηστών, Καθοδήγηση Αναδόχου και Έλεγχος Λογισμικού μέσω Σεναρίων, Δραστηριότητες Εκπαίδευσης "Τελικών Χρηστών", Τοπικής Στήριξης Υποκ/των, Help Desk.
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΑΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Παρακολούθηση θεμάτων σχετικών με:
(1) (2) (3) (4) (5)
 • Μητρώα Εργοδοτών

 • Δωροσήμου

 • Διαχείριση Α.Π.Δ.

 • Ουσιαστικό Έλεγχο - ΠΕΕ

 • Διαχείριση Ασφαλιστικής Ιστορίας

 • Καθυστερούμενες Εισφορές

 • Αναγκαστικά Μέτρα - Ένδικα Μέσα

 • Προαιρετική Ασφάλιση

 • Παρακολούθηση Κ.Επ.
 • Απονομή Συντάξεων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΕΤΕΑΜ, ΝΠΔΔ

 • Απονομή Συντάξεων με βάση τις διατάξεις διαδοχικής Ασφάλισης

 • Πληρωμή Συντάξεων

 • Χορήγηση Παροχών σε είδος και χρήμα (έξοδα κηδείας, πρόσθετη περίθαλψη, επιδόματα, ατύχημα, επαγγελματική ασθένεια, έκτακτη περίθαλψη, νοσηλεία στο εξωτερικό κλπ)

 • Παρακολούθηση λογαριασμών Ε.Ε.

 • Έκδοση Προσυνταξιοδοτικών Αποφάσεων
 • Διαχείριση Μητρώου Ασφαλισμένων, Ασφαλιστικής Ικανότητας, Βεβαιώσεων - Αποφάσεων, Εντύπων Ε.Ε, Δελτίου Διαδοχικής Ασφάλισης

 • Εξορθολογισμός ηλεκτρονικού Αρχείου Μητρώου Ασφαλισμένων

 • Απόδοση ΑΜΚΑ
 • Γενική Λογιστική Υ/Κ

 • Βοηθητική Λογιστική (Διοίκηση - Υ/Κ)

 • Διαχείριση Παγίων

 • Διαχείριση Αποθεμάτων

 • Προϋπολογιστική Λογιστική

 • Σύστημα Διαχείρισης Στατιστικών Στοιχείων

 • Κατάρτιση Προϋπολογισμού

 • Σύστημα Μισθοδοσίας
 • Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας (Υπηρεσίες Περίθαλψης, Υλικά, Ιατρικές Πράξεις, Νόσοι, Προϊόντα Υγείας, Προμηθευτές Υγείας, Συμβάσεις Προμηθευτών Υγείας)

 • Επεξεργασία Τιμολογίων Προμηθευτών

 • Σ.Ζ.Υ.Υ.

 • Λειτουργία Κέντρου Επεξεργασίας Συνταγών Φαρμακείων
 Επιστροφή |  Κορυφή
   
 Όροι Χρήσης   Copyright © 2001-2016 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ