Εγγραφή
Εγγραφή
Οδηγίες Εγγραφής
Απαιτήσεις Συστήματος
 
Αρχική σελίδα / Εγγραφή
  Η διαδικασία της εγγραφής, αποτελεί προϋπόθεση για την χρήση των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών προς Εργοδότες με στόχο:


  • Τη βελτίωση της συναλλαγής με τον ΕΦΚΑ


  • Την εξάλειψη της ανάγκης για φυσική παρουσία του συναλλασσομένου στις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ.  Η διαδικασία αυτή εντάσσεται στην κατηγορία της «Προσωποποιημένης Συναλλαγής (personalized transaction)» και υιοθετεί τα σύγχρονα πρότυπα ασφάλειας και προστασίας των στοιχείων του συναλλασσομένου.


  Εγγραφή-Πιστοποίηση

  Η διαδικασία εγγραφής-πιστοποίησης ολοκληρώνεται με τις ακόλουθες ενέργειες:

  1. Στο 1ο βήμα εγγραφής στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς Εργοδότες του ΕΦΚΑ θα πρέπει να δηλωθεί η διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (e-mail), προκειμένου να σας αποσταλεί σε αυτήν αυτόματο μήνυμα, με έναν προσωρινό κωδικό πρόσβασης, καθώς και μια ηλεκτρονική διεύθυνση (URL), η οποία θα σας οδηγήσει στο 2ο βήμα εγγραφής.

  2. Στο 2ο βήμα εγγραφής και αφού συμπληρώσετε ξανά το e-mail σας και τον προσωρινό κωδικό πρόσβασης, θα οδηγηθείτε σε φόρμα για την συμπλήρωση των στοιχείων απογραφής του Εργοδότη ή του Οικ/κού έργου.

  3. Μετά την καταχώρηση της αίτησης εγγραφής σας, αυτή θα ελεγχθεί και θα σας αποσταλούν σε δεύτερο χρόνο οι κωδικοί πρόσβασης (Username, PIN και PUK) με απαντητικό e-mail. Η αυτόματη διαδικασία ελέγχου των αιτήσεων πραγματοποιείται τρεις φορές την ημέρα, σε εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΠΡΟΣΟΧΗ !!

Επισημαίνεται ότι από 01/03/2010 οι εργοδότες Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων θα πιστοποιούνται:
  • για κάθε οικοδομικό έργο το οποίο εκτελούν εφόσον είναι υπόχρεοι καταβολής εισφορών.
  • με την επωνυμία, το ΑΦΜ και τον ΑΜΟΕ τα οποία έχουν αποδοθεί με το έντυπο «Απόδοσης Αριθμού Μητρώου Οικ/κού Έργου» από το Υποκ/μα Απογραφής.

Εάν πρόκειται για Ιδιωτικό Τεχνικό ή Δημόσιο Έργο πιστοποιείται ο ανάδοχος του έργου. Εάν τμήμα του έργου εκτελεστεί υπεργολαβικά και οι υπεργολάβοι θα υποβάλουν ΑΠΔ για τους εργατοτεχνίτες οικοδόμους που απασχολούν τότε,
  • ο ανάδοχος θα πρέπει να δηλώνει τα στοιχεία τους (Επωνυμία και ΑΦΜ) και
  • οι υπεργολάβοι να δηλώνουν εκτός από τα στοιχεία τους (Επωνυμία και ΑΦΜ), τα στοιχεία του έργου και του αναδόχου προκειμένου να πιστοποιηθούν.

Μετά την λήξη της κάθε εργολαβίας ο ανάδοχος θα πρέπει να ενημερώνει το σύστημα με διαγραφή συγκεκριμένου υπεργολάβου.


  Προστασία των διακινούμενων στοιχείων

  Οι πληροφορίες που διακινούνται μέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΕΦΚΑ προστατεύονται με κρυπτογράφηση σύμφωνα με τα σύγχρονα πρότυπα.

  Για λόγους ασφαλούς λειτουργίας των ηλεκτρονικών συναλλαγών, ο κωδικός ονόματος και τα συνθηματικά (PIN, PUK) που εκδίδονται για κάθε χρήστη είναι μοναδικά και προσωπικά για αυτόν. Κάθε εργοδότης που εγγράφεται στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες είναι υπεύθυνος για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές που πραγματοποιούνται με χρήση των κωδικών του.

  Η ευθύνη αυτή υφίσταται ακόμα και εάν ο εργοδότης αποφασίσει με δική του ελεύθερη επιλογή, να γνωστοποιήσει τον κωδικό και το συνθηματικό στο Φοροτέχνη ή Λογιστή μέσω του οποίου διενεργεί τις ηλεκτρονικές συναλλαγές.

  Σημειώνεται ότι το PIN μπορείτε να το αλλάζετε όποτε επιθυμείτε. Σε περίπτωση απώλειας του PUK ή μη ηθελημένης γνωστοποίησης του σε τρίτους θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία παρακολούθησης ηλεκτρονικών υπηρεσιών, αποστέλλοντας μήνυμα μέσω της φόρμας "ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ".

    
 Επιστροφή |  Κορυφή
   
    Copyright © 2019 ΕΦΚΑ