Εγγραφή
Εγγραφή
Οδηγίες Εγγραφής
Απαιτήσεις Συστήματος
 
Αρχική σελίδα / Εγγραφή
  Η διαδικασία της εγγραφής, αποτελεί προϋπόθεση για την χρήση των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών προς Εργοδότες με στόχο:


  • Τη βελτίωση της συναλλαγής με το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ


  • Την εξάλειψη της ανάγκης για φυσική παρουσία του συναλλασσομένου στις υπηρεσίες του Ιδρύματος.  Η διαδικασία αυτή εντάσσεται στην κατηγορία της «Προσωποποιημένης Συναλλαγής (personalized transaction)» και υιοθετεί τα σύγχρονα πρότυπα ασφάλειας και προστασίας των στοιχείων του συναλλασσομένου.


  Εγγραφή-Πιστοποίηση

  Η διαδικασία εγγραφής-πιστοποίησης ολοκληρώνεται με τις ακόλουθες ενέργειες:

  1. Για την εγγραφή σας στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα πρέπει να δηλωθεί η Διεύθυνση του Ηλεκτρονικού σας Ταχυδρομείου (e-mail) προκειμένου να σας αποσταλεί στη συγκεκριμένη διεύθυνση, μήνυμα από την υπηρεσία μας, με ένα προσωρινό κωδικό πρόσβασης καθώς και μια ηλεκτρονική διεύθυνση η οποία θα σας οδηγήσει στην επόμενη προς συμπλήρωση οθόνη.

  2. Η αποστολή της προηγούμενης οθόνης συμπληρωμένη με το e-mail σας και τον προσωρινό κωδικό πρόσβασης οδηγεί σε επόμενη οθόνη για την εγγραφή στο σύστημα.

  3. Σε άλλη χρονική στιγμή το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, θα φροντίσει να αποσταλούν με απαντητικά e-mails οι κωδικοί πρόσβασης (Username, PIN και PUK).

ΠΡΟΣΟΧΗ !!

Επισημαίνεται ότι από 01/03/2010 οι εργοδότες Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων θα πιστοποιούνται:
  • για κάθε οικοδομικό έργο το οποίο εκτελούν εφόσον είναι υπόχρεοι καταβολής εισφορών.
  • με την επωνυμία, το ΑΦΜ και τον ΑΜΟΕ τα οποία έχουν αποδοθεί με το έντυπο «Απόδοσης Αριθμού Μητρώου Οικ/κού Έργου» από το Υποκ/μα Απογραφής.

Εάν πρόκειται για Ιδιωτικό Τεχνικό ή Δημόσιο Έργο πιστοποιείται ο ανάδοχος του έργου. Εάν τμήμα του έργου εκτελεστεί υπεργολαβικά και οι υπεργολάβοι θα υποβάλουν ΑΠΔ για τους εργατοτεχνίτες οικοδόμους που απασχολούν τότε,
  • ο ανάδοχος θα πρέπει να δηλώνει τα στοιχεία τους (Επωνυμία και ΑΦΜ) και
  • οι υπεργολάβοι να δηλώνουν εκτός από τα στοιχεία τους (Επωνυμία και ΑΦΜ), τα στοιχεία του έργου και του αναδόχου προκειμένου να πιστοποιηθούν.

Μετά την λήξη της κάθε εργολαβίας ο ανάδοχος θα πρέπει να ενημερώνει το σύστημα με διαγραφή συγκεκριμένου υπεργολάβου.


  Προστασία των διακινούμενων στοιχείων

  Οι πληροφορίες που διακινούνται μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προστατεύονται με κρυπτογράφηση σύμφωνα με τα σύγχρονα πρότυπα.

  Για λόγους ασφαλούς λειτουργίας των Ηλεκτρονικών Συναλλαγών, οι κωδικοί ονόματος και τα συνθηματικά (PIN, PUK) που εκδίδονται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για κάθε χρήστη είναι μοναδικοί και προσωπικοί για αυτόν. Κάθε επιχείρηση που εγγράφεται στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες είναι υπεύθυνη για τις Ηλεκτρονικές Συναλλαγές που πραγματοποιούνται με χρήση του κωδικού της και του συνθηματικού.

  Η ευθύνη αυτή υφίσταται ακόμα και εάν ο εργοδότης αποφασίσει με δική του ελεύθερη επιλογή, να γνωστοποιήσει τον κωδικό και το συνθηματικό στο Φοροτέχνη ή Λογιστή μέσω του οποίου διενεργεί τις Ηλεκτρονικές Συναλλαγές.

  Σημειώνεται ότι το PIN μπορείτε να το αλλάζετε όποτε επιθυμείτε. Σε περίπτωση απώλειας του PUK ή μη ηθελημένης γνωστοποίησης του σε τρίτους θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία παρακολούθησης ηλεκτρονικών υπηρεσιών, αποστέλλοντας μήνυμα μέσω της φόρμας "ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ" του δικτυακού τόπου www.ika.gr.

    
 Επιστροφή |  Κορυφή
   
    Copyright © 2018 ΕΦΚΑ